Home »Backing Tracks»Bass, akustik Gitarre und Sequenzer

75 kostenlose Tracks mit Bass, akustik Gitarre and Sequenzer gefunden:

75 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 75
 1. World Jamtrack #213309
  Sequenzer & akustik Gitarre: Filo974
  Bass: GlezBass
  Takt: 6/8 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: E minor 
 2. Unplugged Jamtrack #117578
  akustik Gitarre: Leftdaloops1019
  Bass: eGiL
  Sequenzer: ArkRockStudio
 3. Unplugged Jamtrack #32858
  akustik Gitarre: akethesnaker
  Bass: Rickplayer
  Sequenzer: PJE
  Tempo: 84 BPM 
 4. Electronic Jamtrack #115298
  Sequenzer: ArkRockStudio
  Bass: bhunt1
  akustik Gitarre: abuitremorem
  Takt: 4/4 
  Tonart: E minor 
 5. World Jamtrack #146831
  Sequenzer: Joe3000
  Bass: Lizanderforu
  akustik Gitarre: abuitremorem
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 6. Unplugged Jamtrack #173292
  akustik Gitarre, Bass & Sequenzer: Ronflox
  Takt: 4/4 
  Tempo: 92 BPM 
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Strumming acoustic
 7. Country Jamtrack #162909
  Sequenzer & akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: G  major 
 8. Folk Jamtrack #159927
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Sequenzer: ArkRockStudio
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: D  major 
 9. Electronic Jamtrack #17827
  Sequenzer: KapitanH
  Bass: Basster
  akustik Gitarre: Danalyze45
  Takt: 4/4 
  Tempo: 200 BPM 
 10. Blues Jamtrack #36102
  akustik Gitarre & Sequenzer: pkliesch
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: E major 
 11. World Jamtrack #152791
  akustik Gitarre, Sequenzer & Bass: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E  major 
 12. Country Jamtrack #167550
  akustik Gitarre & Sequenzer: FrankieJ
  Bass: bvveen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
  Tonart: G  major 
 13. World Jamtrack #23091
  Sequenzer: JohnKou
  Bass & akustik Gitarre: GlezBass
  Tempo: 70 BPM 
 14. Folk Jamtrack #118788
  akustik Gitarre: Blues Buddies
  Bass: Lizanderforu
  Sequenzer: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 132 BPM 
 15. Pop Jamtrack #128019
  Bass: Jolux
  akustik Gitarre & Sequenzer: abuitremorem
 16. Pop Jamtrack #25595
  Sequenzer: BigDaddyCee
  Bass: KaiPlan
  akustik Gitarre: RobM
  Tempo: 76 BPM 
  Klingt wie:Pop, Chillout
 17. Unplugged Jamtrack #110631
  akustik Gitarre: Anon518
  Bass & Sequenzer: Keiton
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: G major 
 18. Unplugged Jamtrack #128194
  akustik Gitarre & Sequenzer: jacinto
  Bass: Jolux
  Takt: 4/4 
  Tonart: D  major 
 19. Jazz Jamtrack #22277
  Sequenzer: BigDaddyCee
  akustik Gitarre: akethesnaker
  Bass: nuno1959
  Takt: 6/8 
  Tempo: 89 BPM 
 20. Country Jamtrack #141895
  Sequenzer: fanne
  Bass: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 180 BPM 
 21. Folk Jamtrack #164090
  akustik Gitarre: OliVBee
  Bass & Sequenzer: Ronflox
  Takt: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
  Tonart: D minor 
 22. Electronic Jamtrack #27951
  Sequenzer & akustik Gitarre: MalCo
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
 23. Folk Jamtrack #27562
  Sequenzer: heliandros
  Bass: Basster
  akustik Gitarre: PeterVeillon
  Tempo: 116 BPM 
 24. BossaNova Jamtrack #70554
  akustik Gitarre & Sequenzer: ROBJOL
  Bass: Gwenrann-V
 25. Jazz Jamtrack #22188
  Sequenzer: BigDaddyCee
  akustik Gitarre: akethesnaker
  Bass: mbiegun
  Takt: 6/8 
  Tempo: 89 BPM 
 26. Jazz-Rock Jamtrack #120062
  Sequenzer: ArkRockStudio
  Bass: KaiPlan
  akustik Gitarre: abuitremorem
  Takt: 4/4 
  Tempo: 61 BPM 
 27. Jazz Jamtrack #159797
  Drums, akustik Gitarre, Sequenzer & Bass: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart:  minor 
 28. Jazz-Rock Jamtrack #7855
  Sequenzer: SlonMusic
  akustik Gitarre: OliVBee
  Bass: haddock
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
 29. Unplugged Jamtrack #19785
  akustik Gitarre: frankiejazz
  Sequenzer & Bass: Bassbob
  Takt: 4/4 
  Tempo: 175 BPM 
  Klingt wie:Trip to Cuba
 30. Pop Jamtrack #139171
  akustik Gitarre: LeftTheLoops9-18
  Bass & Sequenzer: voltaiclab
 31. World Jamtrack #97236
  Sequenzer: JohnG.
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Bass: Blueberry
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 32. Unplugged Jamtrack #19422
  akustik Gitarre & Sequenzer: Peter-Andreas
  Bass: mandolodda
  Takt: 4/4 
  Tempo: 237 BPM 
 33. Rock Jamtrack #7069
  akustik Gitarre: irlenn
  Bass: 9thaspect
  Sequenzer: frankiejazz
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Pop
 34. Electronic Jamtrack #38425
  Sequenzer & Bass: simmerdown
  akustik Gitarre: abuitremorem
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 35. Pop Jamtrack #159003
  akustik Gitarre: pkliesch
  Sequenzer: ArkRockStudio
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: G major 
 36. Unplugged Jamtrack #178516
  akustik Gitarre: OliVBee
  Bass & Sequenzer: khangurumc
  Takt: 4/4 
  Tempo: 147 BPM 
  Tonart: D minor 
 37. Rock Jamtrack #121722
  akustik Gitarre: kerathon
  Bass & Sequenzer: Jolux
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
 38. Pop Jamtrack #6138
  Sequenzer: irlenn
  Bass: Bass-By-Face
  akustik Gitarre: frankiejazz
  Takt: 4/4 
  Tempo: 66 BPM 
  Klingt wie:Paris jazz
 39. Unplugged Jamtrack #26659
  Sequenzer: MajorTom_III
  Bass: Basster
  akustik Gitarre: heliandros
  Tempo: 135 BPM 
 40. Country Jamtrack #19834
  Sequenzer: ROBJOL
  akustik Gitarre: Neronick
  Bass: nuno1959
  Tempo: 100 BPM 
 41. Unplugged Jamtrack #5868
  akustik Gitarre: AirFlow
  Bass & Sequenzer: Drill
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 42. Jazz Jamtrack #12626
  Sequenzer: Lutz
  akustik Gitarre: OliVBee
  Bass: issiro
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 43. Jazz Jamtrack #18300
  Sequenzer: irlenn
  Bass & akustik Gitarre: Bassbob
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Easy Jazz
 44. Unplugged Jamtrack #35303
  akustik Gitarre & Sequenzer: PeterVeillon
  Bass: Poowkie
  Takt: 4/4 
  Tempo: 86 BPM 
  Klingt wie:"Mayones" "Chill"
 45. Blues Jamtrack #53107
  akustik Gitarre & Sequenzer: pkliesch
  Bass: JMB65
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: E major 
 46. Unplugged Jamtrack #91452
  akustik Gitarre & Sequenzer: AirFlow
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Tonart: D major 
  Klingt wie:Peaceful song, groovy, free beer
 47. Rock Jamtrack #145849
  Sequenzer: Gatorblue
  akustik Gitarre: LeftTheLoops9-18
  Bass: jÜrGeN
  Tonart: A  major 
 48. Rock Jamtrack #153402
  akustik Gitarre: MajorTom_III
  Bass: Ernie440
  Sequenzer: solozolo
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D major 
 49. Blues Jamtrack #153805
  akustik Gitarre & Sequenzer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: C  major 
 50. Unplugged Jamtrack #163073
  akustik Gitarre: Offfocus
  Sequenzer: Fishinmissio
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Unplugged.
 51. Folk Jamtrack #164039
  akustik Gitarre, Gesang & Sequenzer: irgone7-19
  Bass: Marcco
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: B minor 
 52. World Jamtrack #164111
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Sequenzer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:World
 53. World Jamtrack #169479
  akustik Gitarre & Sequenzer: FrankieJ
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
  Tonart: A  major 
 54. World Jamtrack #175121
  Gitarre, Drums & akustik Gitarre: deezee
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:World
 55. Country Jamtrack #176509
  Sequenzer & Sequenzer: titi
  akustik Gitarre: voodooking
  Bass: jimkarol
  Takt: 4/4 
  Tempo: 79 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Country
 56. Pop Jamtrack #177964
  Sequenzer: JodyTripp
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass: Ernie440
  Tempo: 85 BPM 
  Klingt wie:Pop rock jam
 57. Pop Jamtrack #179732
  Sequenzer: bluvation
  akustik Gitarre: Don_T
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Pop
 58. World Jamtrack #179992
  akustik Gitarre & Sequenzer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:World
 59. World Jamtrack #180000
  Sequenzer: JohnG.
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:World
 60. Rock Jamtrack #180918
  akustik Gitarre & Bass: micha
  Sequenzer: RoHS
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Klingt wie:Guitar, Electro, Filter, Master, 808
 61. Folk Jamtrack #181791
  akustik Gitarre & Sequenzer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tonart: D major 
 62. Folk Jamtrack #182939
  akustik Gitarre & Sequenzer: bluvation
  Bass: jimkarol
  Tonart: D major 
 63. Electronic Jamtrack #184394
  Sequenzer: apsummerlin
  Bass: JMB65
  akustik Gitarre: Filo974
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 64. Unplugged Jamtrack #186622
  Sequenzer: Balfo
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
  Tonart: Eb major 
  Klingt wie:Unplugged/coun
 65. Unplugged Jamtrack #194019
  akustik Gitarre & Sequenzer: Andri
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: G major 
 66. Country Jamtrack #195749
  akustik Gitarre, Sequenzer, Gesang & akustik Gitarre: bluvation
  Bass: magirtiko
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: D major 
 67. Blues Jamtrack #204922
  akustik Gitarre, Bass & Sequenzer: Andel
  Takt: 4/4 
  Tempo: 81 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Ballade, Guitar
 68. World Jamtrack #211522
  akustik Gitarre & Sequenzer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tonart: G major 
  Klingt wie:World
 69. BossaNova Jamtrack #212697
  akustik Gitarre: mdn
  Bass: KaiPlan
  Sequenzer: Andel
  Takt: 4/4 
  Tempo: 122 BPM 
  Tonart: A minor 
 70. World Jamtrack #212828
  Sequenzer & akustik Gitarre: Filo974
  Bass: KaiPlan
  Takt: 6/8 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: E minor 
 71. Shuffle Jamtrack #216466
  Sequenzer: frankiejazz
  Bass: JoeOnBass
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 72. Shuffle Jamtrack #216891
  Sequenzer: frankiejazz
  Bass: JoeOnBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 73. World Jamtrack #220247
  akustik Gitarre: Filo974
  Bass: GlezBass
  Sequenzer: titi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: F minor 
 74. Unplugged Jamtrack #221717
  akustik Gitarre: fanne
  Sequenzer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Klingt wie:Unplugged.
 75. Electronic Jamtrack #229802
  Sequenzer: Andri
  Bass: Stamim2000
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: C major 
1>

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. 2020/2
 2. Colección 30ª
 3. Straight Up
 4. Blues with wikiloopers vol II.
 5. punkloops 1
 6. AKchen 5
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
abyssinal from United States

"I support wikiloops because it's a great way for musicians around the world to share ideas and not have their egos kill each other. Thanks."

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .