Home »Backing Tracks»Classical»Key of A minor

204 kostenlose Classical Tracks in A gefunden:

204 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Classical Jamtrack #228827
  akustik Gitarre: Offfocus
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: A minor 
 2. Classical Jamtrack #191622
  Tasten: DanDiplo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Minimalist, Ambient, Relaxing
 3. Classical Jamtrack #215783
  andere Saiteninstr. & Tasten: Liesching
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
 4. Classical Jamtrack #201381
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
 5. Classical Jamtrack #201072
  akustik Gitarre: btrasher
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A minor 
 6. Classical Jamtrack #191714
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 7. Classical Jamtrack #170536
  Tasten: kaarooh
  Takt: 4/4 
  Tempo: 71 BPM 
  Tonart: A minor 
 8. Classical Jamtrack #198470
  Tasten & Gesang: moonchild
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Dramatic, epic, dark, classical, alto
 9. Classical Jamtrack #204392
  Tasten: DanDiplo
  Gitarre: jhonrobert
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 10. Classical Jamtrack #201016
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
 11. Classical Jamtrack #201409
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: GlezBass
  Gitarre: jhonrobert
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Po
 12. Classical Jamtrack #201943
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: GlezBass
  Gitarre: jhonrobert
  Tasten: CI Section
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Ballad rock classical song pop
 13. Classical Jamtrack #193842
  Tasten: DanDiplo
  Gitarre: jhonrobert
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 14. Classical Jamtrack #191640
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 15. Classical Jamtrack #193420
  Tasten: DanDiplo
  Bass: PAPABLUES
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, world
 16. Classical Jamtrack #191882
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 17. Classical Jamtrack #198468
  Tasten: moonchild
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, latin, Egyptian, minor, epic
 18. Classical Jamtrack #188640
  akustik Gitarre: Filo974
  Saxophon: SilverOne
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, Acoustic, Saxophone
 19. Classical Jamtrack #191951
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: Pewi
  Drums: peatric
  Bass: khangurumc
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 20. Classical Jamtrack #233969
  Tasten: Mika Tohve
  Floete: Navota
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Native american styled flute A minor
 21. Classical Jamtrack #178851
  Sequenzer & Tasten: CI Section
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: A minor 
 22. Classical Jamtrack #191716
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 23. Classical Jamtrack #171353
  Mixer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tasten: deezee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 24. Classical Jamtrack #140988
  akustik Gitarre: Kikolaca
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
 25. Classical Jamtrack #191895
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: Pewi
  Drums: peatric
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 26. Classical Jamtrack #188673
  akustik Gitarre: Filo974
  Saxophon: SilverOne
  Bass: wjl
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, guitars, sax, fretless bass
 27. Classical Jamtrack #172264
  Tasten: kaarooh
  Gesang: moonchild
  Takt: 4/4 
  Tempo: 71 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Creepy, classical, baroque, Coraline
 28. Classical Jamtrack #166666
  Gitarre & Sequenzer: Andri
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A minor 
 29. Classical Jamtrack #124658
  Tasten & Geige: Liesching
  Tonart: A minor 
 30. Classical Jamtrack #149429
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Floete: HiFiFlutes
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Acoustic guitar,6 hole flute
 31. Classical Jamtrack #187637
  akustik Gitarre: Blackanto
  Takt: 4/4 
  Tempo: 143 BPM 
  Tonart: A minor 
 32. Classical Jamtrack #198518
  Tasten & Gesang: moonchild
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
 33. Classical Jamtrack #145961
  renaissance lute: fanne
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Renaissance music
 34. Classical Jamtrack #201385
  Tasten & Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: GlezBass
  Gitarre: Stamim2000
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
 35. Classical Jamtrack #155274
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tonart: A minor 
 36. Classical Jamtrack #191782
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Saxophon & Sequenzer: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 37. Classical Jamtrack #188721
  akustik Gitarre: Filo974
  Saxophon: SilverOne
  Bass: wjl
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
 38. Classical Jamtrack #113266
  akustik Gitarre, Tasten & Geige: ettore
  Drums: timp
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
  Tonart: A minor 
 39. Classical Jamtrack #174987
  Gitarre & Sequenzer: Andri
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: A minor 
 40. Classical Jamtrack #143244
  Sequenzer: fanne
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Score
 41. Classical Jamtrack #138062
  Tasten: moonchild
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Simple, glissandos, rain, nature
 42. Classical Jamtrack #191680
  Tasten: DanDiplo
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 43. Classical Jamtrack #105387
  akustik Gitarre, Tasten, Sequenzer & akustik Gitarre: Peterpingo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 81 BPM 
  Tonart: A minor 
 44. Classical Jamtrack #198600
  Tasten & Gesang: moonchild
  akustik Gitarre: Filo974
  Takt: 4/4 
  Tempo: 147 BPM 
  Tonart: A minor 
 45. Classical Jamtrack #155719
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Tonart: A minor 
 46. Classical Jamtrack #92354
  Tasten: heinzlet
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, Piano, Emotional, Progressive
 47. Classical Jamtrack #172296
  Gitarre & Sequenzer: Andri
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical
 48. Classical Jamtrack #143748
  Sequenzer: fanne
  Celtic Harp: Caroljoyce
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Celtic music, soundtrack, m
 49. Classical Jamtrack #201123
  akustik Gitarre: btrasher
  Mixer: Cassius
  Gesang: Mickey
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A minor 
 50. Classical Jamtrack #124609
  andere Tasten & Mixer: Caroljoyce
  Takt: 3/4 
  Tempo: 77 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, celtic harp
 51. Classical Jamtrack #198625
  Tasten & Gesang: moonchild
  Geige: Jypeka
  Takt: 4/4 
  Tempo: 147 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical
 52. Classical Jamtrack #138887
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Floete: Navota
  Gesang: franber
  Tempo: 93 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Un lac
 53. Classical Jamtrack #193811
  Tasten: DanDiplo
  Bass: PAPABLUES
  Sequenzer: MikeB
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical
 54. Classical Jamtrack #105180
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Gesang: Tu
  Bass: eGiL
  Tonart: A minor 
 55. Classical Jamtrack #107919
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: mortheol
  Tasten: piper
  Gesang: Hesgone119
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
 56. Classical Jamtrack #107909
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: mortheol
  Tasten: piper
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
 57. Classical Jamtrack #105178
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Gesang: Tu
  Tonart: A minor 
 58. Classical Jamtrack #192174
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 59. Classical Jamtrack #138336
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Floete: Navota
  Tempo: 93 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Peaceful, Flute
 60. Classical Jamtrack #138290
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Floete: Navota
  Tempo: 93 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Peaceful, flute
 61. Classical Jamtrack #96652
  Tasten & Mixer: heinzlet
  Floete: HiFiFlutes
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: A minor 
 62. Classical Jamtrack #145989
  renaissance lute: fanne
  Sequenzer: Mikebanez
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Music with nature
 63. Classical Jamtrack #123896
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Tempo: 74 BPM 
  Tonart: A minor 
 64. Classical Jamtrack #124663
  Tasten & Geige: Liesching
  Saxophon: Fishinmissio
  Tonart: A minor 
 65. Classical Jamtrack #105225
  akustik Gitarre, Tasten & Sequenzer: Peterpingo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 81 BPM 
  Tonart: A minor 
 66. Classical Jamtrack #96625
  Tasten & Mixer: heinzlet
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Piano, rainy piano, emotional piano
 67. Classical Jamtrack #166864
  Mixer: bluvation
  Tasten, Sequenzer, Tasten & Mixer: deezee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 68. Classical Jamtrack #192976
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: ROBJOL
  Tonart: A minor 
 69. Classical Jamtrack #120437
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tempo: 74 BPM 
  Tonart: A minor 
 70. Classical Jamtrack #209542
  Sequenzer: durinworld
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
 71. Classical Jamtrack #166304
  Mixer: bluvation
  Tasten & Sequenzer: deezee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Orchestral classical
 72. Classical Jamtrack #201099
  akustik Gitarre: btrasher
  Mixer: Cassius
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Balla
 73. Classical Jamtrack #94243
  Tasten: slonyatko
  Tonart: A minor 
 74. Classical Jamtrack #56993
  Tasten & Geige: MajorTom_III
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 75. Classical Jamtrack #92548
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tonart: A minor 
 76. Classical Jamtrack #143247
  Tasten: moonchild
  akustik Gitarre: hartmut
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A minor 
 77. Classical Jamtrack #113809
  akustik Gitarre, Tasten & Geige: ettore
  Drums: timp
  Bass: Mikebanez
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
  Tonart: A minor 
 78. Classical Jamtrack #166227
  Mixer: bluvation
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:World,Classical,Choir,
 79. Classical Jamtrack #40764
  akustik Gitarre: Guitar 1
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Acoustic guitar music smooth classical
 80. Classical Jamtrack #124056
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Cello: jamlady
  Floete: Navota
  Tempo: 74 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Flute, a minor,
 81. Classical Jamtrack #214679
  akustik Gitarre: btrasher
  Gitarre: Reaper421
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A minor 
 82. Classical Jamtrack #107761
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: mortheol
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, Nylon S
 83. Classical Jamtrack #185767
  Sequenzer: CI Section
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Soundtrack
 84. Classical Jamtrack #113411
  akustik Gitarre, Tasten & Geige: ettore
  Drums: timp
  Bass: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical, rock
 85. Classical Jamtrack #146043
  renaissance lute: fanne
  Gesang: bluvation
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Lute, Classical, Vocal
 86. Classical Jamtrack #103469
  Gesang: BALLADYNA
  akustik Gitarre: Fabricio L
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Classical
 87. Classical Jamtrack #106546
  akustik Gitarre, Tasten, Sequenzer & akustik Gitarre: Peterpingo
  Floete: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 81 BPM 
  Tonart: A minor 
 88. Classical Jamtrack #166471
  Tasten & Geige: Liesching
  Cello: jamlady
  Tonart: A minor 
 89. Classical Jamtrack #138628
  andere Tasten & Mixer: Caroljoyce
  Geige: Jypeka
  Takt: 3/4 
  Tempo: 77 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Harp Violin Movie music
 90. Classical Jamtrack #141042
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: Kikolaca
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Logy, clasica, variations
 91. Classical Jamtrack #97721
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Floete: Navota
  Tempo: 96 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Native, flute,a minor, stars
 92. Classical Jamtrack #50926
  akustik Gitarre: Haffast
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Template, Acoustic, Instrumental, Minor, Classical
 93. Classical Jamtrack #203959
  Tasten & Gesang: moonchild
  Mixer: toba
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: A minor 
 94. Classical Jamtrack #214451
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: Navota
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Native American flute
 95. Classical Jamtrack #148710
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tonart: A minor 
 96. Classical Jamtrack #191894
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Floete: Pewi
  Bass: bvveen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Relax
 97. Classical Jamtrack #57002
  Tasten & Geige: MajorTom_III
  Floete: HiFiFlutes
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Native american style flute, me ,
 98. Classical Jamtrack #191915
  Tasten: DanDiplo
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Tasten: bluesdog
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 99. Classical Jamtrack #107931
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: mortheol
  Tasten: piper
  Gesang: Hesgone119
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
 100. Classical Jamtrack #209575
  Sequenzer: durinworld
  Gitarre: hartmut
  Takt: 4/4 
  Tonart: A minor 
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
Bruno.A from France

"Great musicians and big jam for free ... what else ?"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .