Home »Backing Tracks»Country»Bass und Mixer

319 kostenlose Country Tracks mit Bass and Mixer gefunden:

319 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Country Jamtrack #157481
  akustik Gitarre: frenzie
  Gesang & Mixer: ALawrence1
  Bass: jimkarol
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G major 
 2. Country Jamtrack #194248
  Gitarre: JodyTripp
  Gesang: Shi
  Tasten, Sequenzer & Mixer: Silbrick
  Bass: Sagiba
  Tonart: null major 
  Klingt wie:Pop, drive
 3. Country Jamtrack #132077
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: GoneUser_200920
  Tempo: 104 BPM 
 4. Country Jamtrack #177267
  akustik Gitarre, Bass, Gesang & Mixer: ALawrence1
  Drums: michaelross
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: E major 
  Klingt wie:Christmas
 5. Country Jamtrack #149295
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: hartmut
  Mixer: onorium
  Bass: Ernie440
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Country Jam
 6. Country Jamtrack #71517
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 104 BPM 
 7. Country Jamtrack #132122
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: GoneUser_200920
  Gesang: JDF
  Tempo: 104 BPM 
  Klingt wie:JDF
 8. Country Jamtrack #160188
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass & Mixer: onorium
  Drums: mpointon
  Takt: 4/4 
  Tempo: 53 BPM 
  Tonart: C  major 
 9. Country Jamtrack #157411
  akustik Gitarre, Sequenzer & Mixer: bluvation
  Bass: Konst_Dark
  Tempo: 180 BPM 
  Tonart: F  major 
  Klingt wie:Country, Bluegrass
 10. Country Jamtrack #160193
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass & Mixer: onorium
  Drums: mpointon
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 53 BPM 
  Tonart: C  major 
 11. Country Jamtrack #78548
  akustik Gitarre & Gitarre: Balfo
  Mixer & Bass: BossHen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 12. Country Jamtrack #160864
  akustik Gitarre & Mixer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:Country
 13. Country Jamtrack #77826
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: GoneUser_200920
  Tempo: 150 BPM 
 14. Country Jamtrack #145542
  Gitarre: Offfocus
  Gesang: Shi
  Bass: onorium
  Mixer & Drums: Melinos
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: E major 
  Klingt wie:Country rock
 15. Country Jamtrack #79952
  Gitarre, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Bass: ellouidir
  Takt: 4/4 
  Tempo: 76 BPM 
 16. Country Jamtrack #151189
  Drums & akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass & Mixer: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: E  major 
 17. Country Jamtrack #127059
  akustik Gitarre: frenzie
  Gesang: Don_T
  Bass & Mixer: onorium
 18. Country Jamtrack #167581
  akustik Gitarre & Sequenzer: FrankieJ
  andere Blasinstr.: bluesdog
  Mixer & Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Blues jam with harp
 19. Country Jamtrack #160244
  Gesang, Mixer & Mixer: bluvation
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass: bassman78fr
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:Country,Guitar,Pedal Steel.Bass,Original
 20. Country Jamtrack #71682
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 124 BPM 
 21. Country Jamtrack #158533
  Mixer, akustik Gitarre & Sequenzer: Mikebanez
  Gesang & Bass: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:Country,
 22. Country Jamtrack #129396
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: hartmut
  Mixer & Bass: onorium
  Drums: Gone318
  Tempo: 100 BPM 
 23. Country Jamtrack #128542
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: hartmut
  Mixer & Bass: onorium
  Tempo: 100 BPM 
 24. Country Jamtrack #160637
  akustik Gitarre: MajorTom_III
  Bass: docnat
  Gesang & Mixer: blumartini
  Klingt wie:Blues, Country
 25. Country Jamtrack #92002
  akustik Gitarre: Slimdaver
  Bass & Mixer: Ernie440
  Drums: Bothen
  Takt: 4/4 
  Tonart: G  major 
 26. Country Jamtrack #145112
  Gitarre: Offfocus
  Gesang: Shi
  Bass: onorium
  Drums, Gitarre & Mixer: adu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: E major 
  Klingt wie:Country
 27. Country Jamtrack #186010
  akustik Gitarre & Mixer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: G major 
  Klingt wie:Country
 28. Country Jamtrack #145357
  Gitarre & Mixer: Offfocus
  Gesang: Shi
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: E major 
 29. Country Jamtrack #82923
  Gesang, akustik Gitarre & Mixer: ddruszkowski
  Drums: GoneUser_200920
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Klingt wie:Country folk
 30. Country Jamtrack #167597
  akustik Gitarre & Sequenzer: FrankieJ
  Harp: bluesdog
  Bass & Mixer: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
  Tonart: G  major 
 31. Country Jamtrack #151426
  Drums & akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass & Mixer: onorium
  Dobro Slide: Left081120
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Dobro slide
 32. Country Jamtrack #130103
  Gitarre, Gesang & Mixer: frenzie
  Bass: onorium
  Drums: axenvocs
  Gesang: ALawrence1
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: G  major 
 33. Country Jamtrack #147009
  Sequenzer, Gitarre & Bass: FrankieJ
  Gesang: marmotte
  Mixer & Gitarre: kimbo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 86 BPM 
  Tonart: E  major 
 34. Country Jamtrack #102135
  akustik Gitarre & Gesang: ROBJOL
  Cello, Drums & Mixer: jamlady
  Bass: Rockzilla
  Tempo: 100 BPM 
 35. Country Jamtrack #185842
  akustik Gitarre & Drums: Psycho
  Bass: Ernie440
  akustik Gitarre & Gitarre: Tofzegrit
  Gesang, Gesang & Mixer: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A minor 
 36. Country Jamtrack #82962
  Gesang, akustik Gitarre & Mixer: ddruszkowski
  Drums: GoneUser_200920
  Bass: Ernie440
  Harp: titi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 37. Country Jamtrack #150426
  Mixer & Gesang: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Country/bluegrass
 38. Country Jamtrack #157544
  akustik Gitarre: frenzie
  Gesang & Mixer: ALawrence1
  Bass: jimkarol
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G major 
 39. Country Jamtrack #78787
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Live Drums, Live Band, Pop, Crossover, Country Hit, Dave Matthews
 40. Country Jamtrack #156074
  Gesang & Mixer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Count
 41. Country Jamtrack #160816
  Mixer & Gesang: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tempo: 160 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:Merle Haggard, Guitar, Country,Reggae
 42. Country Jamtrack #80338
  Gitarre, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Bass: ellouidir
  Gesang: JDF
  Takt: 4/4 
  Tempo: 76 BPM 
  Klingt wie:JDF
 43. Country Jamtrack #71516
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 104 BPM 
 44. Country Jamtrack #156874
  akustik Gitarre & Mixer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: F  major 
  Klingt wie:Country
 45. Country Jamtrack #129404
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: hartmut
  Mixer, Bass & Mixer: onorium
  Drums: Gone318
  Tempo: 100 BPM 
 46. Country Jamtrack #149391
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: hartmut
  Mixer: onorium
  Bass: Ernie440
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: blumartini
  Drums: Lenny Cowler
  Tempo: 100 BPM 
 47. Country Jamtrack #149357
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: hartmut
  Mixer: onorium
  Bass: Ernie440
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: blumartini
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Country, Blues, Pop
 48. Country Jamtrack #71556
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Bass: KMstar
  Tempo: 104 BPM 
 49. Country Jamtrack #143977
  Bass, akustik Gitarre & Gitarre: FrankieJ
  Pedal Steel Guitar: fanne
  Mixer & Gesang: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: G  major 
 50. Country Jamtrack #99620
  Drums: jdisom
  Gitarre: luzz
  Bass & Mixer: bvuster
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: E major 
 51. Country Jamtrack #126925
  akustik Gitarre: PeterVeillon
  Mixer & Bass: onorium
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
 52. Country Jamtrack #27550
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass: FreezinG117
  Gesang: wilf67
  Mixer: drumkrall
  Tempo: 71 BPM 
  Klingt wie:COUNTRY LIKE VOICE JOHNNY CASH
 53. Country Jamtrack #151680
  akustik Gitarre: pkliesch
  Gesang: moonchild
  Drums: panpot
  Bass: MOUGAARD
  Mixer & Tasten: ArieHeart
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G major 
  Klingt wie:Country, Unplugged, Ballad
 54. Country Jamtrack #130040
  Gitarre, Gesang & Mixer: frenzie
  Bass: onorium
  Drums: axenvocs
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Country, blue
 55. Country Jamtrack #78226
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 120 BPM 
 56. Country Jamtrack #131442
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Gesang: solozolo
  Tempo: 104 BPM 
 57. Country Jamtrack #72655
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 120 BPM 
 58. Country Jamtrack #146789
  Gesang, Gitarre & Mixer: bluvation
  Bass: bassman78fr
  Drums: jÜrGeN
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 59. Country Jamtrack #155564
  Gesang & Mixer: bluvation
  Bass: Ernie440
  Tempo: 122 BPM 
  Tonart: B  major 
  Klingt wie:Keith moon country, gerry original
 60. Country Jamtrack #128549
  akustik Gitarre: Slimdaver
  Bass & Mixer: Ernie440
  Drums: Bothen
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tonart: G  major 
 61. Country Jamtrack #110878
  Gitarre, Drums & Mixer: frenzie
  Bass: Lizanderforu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A major 
 62. Country Jamtrack #78070
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Bass: cschlote
  Floete: HiFiFlutes
  Tempo: 92 BPM 
 63. Country Jamtrack #141395
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: PJE
  Tempo: 124 BPM 
 64. Country Jamtrack #97389
  akustik Gitarre: Balfo
  Drums: rp3drums
  Bass: DannyK
  Gesang & Mixer: Don_T
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 65. Country Jamtrack #71518
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 104 BPM 
 66. Country Jamtrack #78055
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Bass: cschlote
  Tempo: 92 BPM 
 67. Country Jamtrack #78241
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 92 BPM 
  Klingt wie:Country rock backing track bass drums guitars
 68. Country Jamtrack #127241
  Bass, Drums, Bass & Mixer: onorium
  Gitarre: frenzie
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: G major 
 69. Country Jamtrack #103692
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass: CKArmstrong
  Gesang: WanHu
  Gitarre & Mixer: ddruszkowski
  Tempo: 92 BPM 
 70. Country Jamtrack #156607
  Gitarre: MajorTom_III
  Mixer & Bass: bhunt1
  Tempo: 115 BPM 
  Tonart: Eb major 
  Klingt wie:Southern rock
 71. Country Jamtrack #166698
  Mixer: deezee
  Bass: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
 72. Country Jamtrack #77529
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 150 BPM 
 73. Country Jamtrack #74702
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 120 BPM 
 74. Country Jamtrack #94641
  akustik Gitarre: mortheol
  Gitarre & Mixer: frankyguitar
  Bass: B427
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: null major 
 75. Country Jamtrack #59438
  Gitarre, Bass & Drums: MajorTom_III
  Gesang & Mixer: billybluej
  Tempo: 74 BPM 
  Tonart: B major 
  Klingt wie:Americana
 76. Country Jamtrack #77349
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Tempo: 92 BPM 
 77. Country Jamtrack #74970
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Live Drums, Hit Song, Drum Hook
 78. Country Jamtrack #194753
  Gitarre: JodyTripp
  Gesang: Shi
  Bass: wjl
  Drums: Demian
  Saxophon, Tasten & Mixer: FLOWARD
  Tonart: G minor 
 79. Country Jamtrack #111724
  Gitarre, Bass, Sequenzer & Mixer: Keiton
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: D major 
 80. Country Jamtrack #80897
  akustik Gitarre & Mixer: Balfo
  Gesang: aleonz
  Tasten: Marcelo D
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 81. Country Jamtrack #152501
  Drums & akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass & Mixer: onorium
  Drums: Demian
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: E  major 
 82. Country Jamtrack #174552
  Bass: onorium
  Gitarre: frenzie
  Drums & Mixer: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Country
 83. Country Jamtrack #132359
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: GoneUser_200920
  Gesang: JDF
  Bass: Ernie440
  Tempo: 104 BPM 
  Klingt wie:JDF original country song, that's life
 84. Country Jamtrack #145370
  Gitarre & Mixer: Offfocus
  Gesang: Shi
  Bass: onorium
  Floete: Navota
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: E major 
  Klingt wie:E minor flute
 85. Country Jamtrack #160298
  akustik Gitarre & Mixer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Gesang: solozolo
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: C  major 
 86. Country Jamtrack #94650
  akustik Gitarre: mortheol
  Gitarre & Mixer: frankyguitar
  Bass & Mixer: B427
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: null major 
 87. Country Jamtrack #88797
  Gitarre: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gitarre & Mixer: FRANK2654
  Takt: 4/4 
  Tempo: 144 BPM 
  Klingt wie:Southern, Rock
 88. Country Jamtrack #126599
  Bass, Drums, Bass & Mixer: onorium
  Gitarre: Offfocus
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: G major 
 89. Country Jamtrack #78089
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Bass: cschlote
  Floete: HiFiFlutes
  Gitarre: 1969orange
  Tempo: 92 BPM 
 90. Country Jamtrack #126813
  Gitarre, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 76 BPM 
 91. Country Jamtrack #176678
  akustik Gitarre, Mixer & Gesang: bluvation
  Gitarre: jlbass5150
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 122 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Country rock jam
 92. Country Jamtrack #168165
  akustik Gitarre & Sequenzer: FrankieJ
  andere Blasinstr.: bluesdog
  Bass & Mixer: bassman78fr
  Drums: michaelross
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
  Tonart: null major 
 93. Country Jamtrack #132374
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: GoneUser_200920
  Bass: Ernie440
  Tempo: 104 BPM 
  Klingt wie:Country Jammin'
 94. Country Jamtrack #157341
  Bass, akustik Gitarre & Gitarre: FrankieJ
  Gesang, Sequenzer & Mixer: Silbrick
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: G  major 
 95. Country Jamtrack #158148
  akustik Gitarre & Mixer: bluvation
  Bass: kmoon235
  Gesang: solozolo
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: C  major 
 96. Country Jamtrack #97407
  akustik Gitarre: Balfo
  Drums: rp3drums
  Bass: DannyK
  Gesang & Mixer: Don_T
  Gitarre: jdisom
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 97. Country Jamtrack #78107
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Takt: 4/4 
  Tempo: 92 BPM 
  Klingt wie:Live Drums, Live Band, Pop, Crossover, Country Hit, Dave Matthews
 98. Country Jamtrack #158618
  Mixer, akustik Gitarre & Sequenzer: Mikebanez
  Gesang & Bass: Major 3rd
  Drums: KMstar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
 99. Country Jamtrack #78953
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Country rock song backing track bass drums piano guitars
 100. Country Jamtrack #99401
  Bass, akustik Gitarre, Geige, Gesang & Mixer: ALawrence1
  Gesang: Don_T
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: D  major 

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. Night Club
 2. wikiheart
 3. On foreign Trails
 4. Bongo Bongo
 5. strange world
 6. 2020/2
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
woXey from Spain

"I just love this place..... ;) "

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .