Home »Backing Tracks»Jamtracks ohne Floete

1.263 kostenlose Jamtracks ohne Floete

1.263 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Samba Jamtrack #193027
  Percussion: OliVBee
  akustik Gitarre: Al-Fadista
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: Gb minor 
  Klingt wie:Samba jam, Cerveza gratis!!
 2. World Jamtrack #201592
  akustik Gitarre & Percussion: ARNOSOLO
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: null major 
 3. World Jamtrack #204210
  akustik Gitarre, akustik Gitarre & Percussion: ARNOSOLO
  Gesang: Shi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Tonart: null major 
  Klingt wie:World,sunshine
 4. Unplugged Jamtrack #141964
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Geige: Jypeka
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 144 BPM 
  Tonart: C major 
 5. Jazz Jamtrack #196717
  akustik Gitarre & Percussion: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 6. World Jamtrack #167155
  akustik Gitarre, akustik Gitarre, akustik Gitarre, Bass & Percussion: ARNOSOLO
  Gesang: marmotte
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:World music
 7. Samba Jamtrack #165365
  akustik Gitarre: JoaoEmidio
  Tasten: Marceys
  Drums & Percussion: PJE
  Takt: 2/4 
  Tempo: 92 BPM 
 8. World Jamtrack #204129
  akustik Gitarre, akustik Gitarre & Percussion: ARNOSOLO
  Takt: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Tonart: Gb  major 
 9. Unplugged Jamtrack #162756
  akustik Gitarre: frenzie
  Gesang & Gesang: AnneCozean
  Drums & Percussion: PJE
 10. BossaNova Jamtrack #193046
  akustik Gitarre: RichyH
  Drums & Percussion: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 11. Rock Jamtrack #165429
  akustik Gitarre: Acousticeg
  Drums & Percussion: PJE
  Tonart: D major 
 12. Folk Jamtrack #188426
  akustik Gitarre & Percussion: Cassius
  Bass & Bass: 21UR
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: E minor 
 13. Unplugged Jamtrack #142975
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Bass: GlezBass
  Geige: Jypeka
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Ballad jazz
 14. Unplugged Jamtrack #141911
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Gitarre: Offfocus
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C major 
 15. Unplugged Jamtrack #141787
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Geige: Jypeka
  Takt: 4/4 
  Tempo: 144 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:World
 16. World Jamtrack #158674
  Percussion: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tasten: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: A  major 
 17. World Jamtrack #135495
  Percussion & akustik Gitarre: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 92 BPM 
 18. Unplugged Jamtrack #141912
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: C major 
 19. Shuffle Jamtrack #154750
  Percussion & Kontrabass: slin
  akustik Gitarre: Offfocus
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E major 
 20. Unplugged Jamtrack #167582
  akustik Gitarre & Percussion: frankiejazz
  Takt: 4/4 
  Tempo: 82 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Acoustic guitar ballad
 21. World Jamtrack #167029
  akustik Gitarre, akustik Gitarre, akustik Gitarre, Bass & Percussion: ARNOSOLO
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: C  major 
 22. World Jamtrack #158714
  Percussion: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tasten & Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: A  major 
 23. Unplugged Jamtrack #138439
  akustik Gitarre & Percussion: OliVBee
  Gesang: marmotte
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 24. Unplugged Jamtrack #173528
  Percussion, akustik Gitarre & Xylophon: Mikebanez
  Drums: WhiteDrum55
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: B  major 
 25. World Jamtrack #186807
  Percussion, Kontrabass & akustik Gitarre: 21UR
  Gitarre: Tofzegrit
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: D minor 
 26. Shuffle Jamtrack #8588
  akustik Gitarre, Gitarre, Percussion & Kontrabass: OliVBee
  Gesang: Shi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Swing
 27. Unplugged Jamtrack #141825
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C major 
 28. Folk Jamtrack #168643
  akustik Gitarre, Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Drums: WhiteDrum55
  Gesang: marmotte
  Takt: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Tonart: E major 
 29. Rock Jamtrack #157743
  akustik Gitarre, Drums & Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Bass: GlezBass
  Drums & Percussion: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 84 BPM 
  Tonart: G major 
 30. World Jamtrack #158718
  Percussion: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:Frankie's cha cha, mario's percussion
 31. Unplugged Jamtrack #142035
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Gesang: Shi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Unplugged,
 32. Unplugged Jamtrack #141894
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: C major 
 33. World Jamtrack #154744
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Tasten: Stef
  Drums & Percussion: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 68 BPM 
  Tonart: D minor 
 34. World Jamtrack #186737
  Percussion, Kontrabass & akustik Gitarre: 21UR
  Gitarre: Tofzegrit
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: D minor 
 35. Unplugged Jamtrack #8922
  Percussion: RattleJake
  Kontrabass: Dick
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Bossa Nova Vocals
 36. Unplugged Jamtrack #141873
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: C major 
 37. World Jamtrack #117966
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Percussion: panpot
  Bass: eGiL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Tonart: B  major 
 38. Jazz-Rock Jamtrack #13839
  Percussion: rastafari
  akustik Gitarre: AirFlow
  Saxophon: Wade
  Bass: haddock
  Gitarre: Calle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
 39. BossaNova Jamtrack #15628
  akustik Gitarre: RichyH
  Percussion: Slimdaver
  Gitarre: Danalyze45
  Bass: JMB65
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 40. BossaNova Jamtrack #13470
  akustik Gitarre & Percussion: OliVBee
  Gesang: Shi
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Acoustic Bossa
 41. Folk Jamtrack #156190
  akustik Gitarre, Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Tonart: E major 
 42. Unplugged Jamtrack #144251
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Gesang: Shi
  Bass: wjl
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: G minor 
  Klingt wie:Unplugged, Shi, Ray, wjl, ballad
 43. Country Jamtrack #184180
  akustik Gitarre, Percussion & Banjo: adu
  Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Country, Southern rock
 44. World Jamtrack #158908
  Percussion & Bass: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tasten & Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: A  major 
 45. World Jamtrack #120899
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Drums & Percussion: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Frankie,Joe
 46. World Jamtrack #139558
  Percussion: wiseshanks
  akustik Gitarre: Guadaña
  Tonart: D major 
  Klingt wie:Folk, Blues
 47. World Jamtrack #92250
  Percussion, Tasten & akustik Gitarre: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 48. Samba Jamtrack #45048
  Percussion & akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Drums: Dafunkydrummer
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
 49. Blues Jamtrack #179633
  akustik Gitarre: frenzie
  Gesang, Harp & Percussion: slin
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Blues.
 50. Samba Jamtrack #44252
  Percussion & akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Klingt wie:Samba,sunshine,world music
 51. Jazz Jamtrack #27943
  Gitarre: Pete-Silence
  Tasten: horstphil
  Percussion & akustik Gitarre: Bassbob
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Klingt wie:Neo - impressionism
 52. Unplugged Jamtrack #116255
  akustik Gitarre & Percussion: frankiejazz
  Drums: Melinos
  Bass: Lizanderforu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 53. Jazz Jamtrack #31531
  akustik Gitarre & Percussion: FrankMil
  Bass: DannyK
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Santana
 54. World Jamtrack #117878
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Percussion: panpot
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Tonart: B  major 
 55. Rock Jamtrack #136848
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Gesang: Shi
  Bass: GlezBass
  Tonart: C major 
 56. Unplugged Jamtrack #174716
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Gesang: marmotte
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C major 
 57. World Jamtrack #158627
  Percussion: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: A  major 
 58. BossaNova Jamtrack #163041
  Trompete, Percussion & Gesang: Telemetry
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 96 BPM 
  Tonart: Bb  major 
 59. BossaNova Jamtrack #138509
  akustik Gitarre & Percussion: frankiejazz
  Bass & Bass: GlezBass
  Drums: Lenny Cowler
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: B  major 
 60. Unplugged Jamtrack #141848
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: C major 
 61. Country Jamtrack #183908
  akustik Gitarre, Percussion & Banjo: adu
  Bass: bhunt1
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Funky country,
 62. BossaNova Jamtrack #138728
  akustik Gitarre & Percussion: frankiejazz
  Drums: leanM
  Gitarre: Tofzegrit
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: B  major 
 63. Country Jamtrack #184185
  akustik Gitarre, Percussion & Banjo: adu
  Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Country music jam
 64. World Jamtrack #176047
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Percussion: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 83 BPM 
  Tonart: A  major 
 65. World Jamtrack #8417
  akustik Gitarre, Percussion & Gesang: OliVBee
  Bass: issiro
  Gesang: Shi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 101 BPM 
  Klingt wie:Worldmusic
 66. Rock Jamtrack #133792
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Tonart: C major 
 67. World Jamtrack #186446
  Percussion, Kontrabass & akustik Gitarre: 21UR
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: D minor 
 68. Folk Jamtrack #188565
  akustik Gitarre & Percussion: Cassius
  Bass & Bass: 21UR
  Drums: WhiteDrum55
  Tasten: ArkRockStudio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: E minor 
 69. Folk Jamtrack #155736
  akustik Gitarre, Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Takt: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Tonart: E major 
  Klingt wie:Pop folk
 70. Country Jamtrack #184197
  akustik Gitarre, Percussion & Banjo: adu
  Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Tasten: Stef
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Southern Rock;
 71. World Jamtrack #145561
  akustik Gitarre & Percussion: ARNOSOLO
  Drums: Lenny Cowler
  Takt: 4/4 
  Tempo: 135 BPM 
  Tonart: Ab  major 
 72. Samba Jamtrack #43975
  Percussion & akustik Gitarre: OliVBee
  Drums: mpointon
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
 73. Shuffle Jamtrack #154729
  Percussion & Kontrabass: slin
  akustik Gitarre: Offfocus
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E major 
 74. World Jamtrack #167121
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Saxophon: Itocpogo
  Tasten & Percussion: deezee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Ballad, keys percussion
 75. World Jamtrack #178650
  akustik Gitarre & Percussion: WHITEPONGO
  Tempo: 99 BPM 
 76. Unplugged Jamtrack #141780
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Takt: 4/4 
  Tempo: 144 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:World mu
 77. Unplugged Jamtrack #133785
  akustik Gitarre, Percussion & Geige: StJray
  Bass: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tonart: C minor 
 78. Country Jamtrack #184194
  akustik Gitarre, Percussion & Banjo: adu
  Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Tasten: JoSim
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Piano
 79. Unplugged Jamtrack #99941
  akustik Gitarre & Percussion: frankiejazz
  Tasten: Stef
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Rhodes
 80. BossaNova Jamtrack #158881
  Percussion: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tasten: jamlady
  Geige: Jypeka
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:Bossa cha cha
 81. World Jamtrack #87889
  Percussion: frankiejazz
  akustik Gitarre: PeterVeillon
  Bass: jmrukkers
  Gesang: marmotte
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Klingt wie:African
 82. Unplugged Jamtrack #99856
  akustik Gitarre & Percussion: frankiejazz
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Acoustic guitar
 83. Funk Jamtrack #17362
  akustik Gitarre: francisco al
  Percussion & Bass: Bassbob
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
  Klingt wie:Shaker-Egg Funk
 84. World Jamtrack #26469
  Percussion, Drums & Tasten: Zamzam
  Bass: GlezBass
  akustik Gitarre: RobM
  Tempo: 77 BPM 
  Klingt wie:Chillout, World
 85. World Jamtrack #127804
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Drums & Percussion: PJE
  Gesang: Don_T
  Takt: 3/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: Db  major 
  Klingt wie:World
 86. Samba Jamtrack #156774
  akustik Gitarre & Percussion: frankiejazz
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:Latin Jazz Bossa Nova
 87. Unplugged Jamtrack #142037
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Gesang: Shi
  Bass: GrooveEnth
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C major 
 88. Rock Jamtrack #9577
  akustik Gitarre, Gitarre & Percussion: OliVBee
  Gesang: Shi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Rock
 89. BossaNova Jamtrack #40972
  akustik Gitarre: Daniel De Faro
  Bass & Percussion: mandolodda
  Tempo: 80 BPM 
 90. World Jamtrack #96326
  akustik Gitarre: Inkless
  Tasten & Percussion: aleonz
  Drums: panpot
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: Db major 
 91. Country Jamtrack #183889
  akustik Gitarre & Percussion: adu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Country
 92. Unplugged Jamtrack #141760
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Takt: 4/4 
  Tempo: 144 BPM 
  Tonart: C major 
 93. Jazz Jamtrack #30872
  akustik Gitarre & Percussion: FrankMil
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Gypsy jazz early miles davis, jazz, nylon string guitar, flamenco
 94. Unplugged Jamtrack #142065
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Gesang: Shi
  Bass: GrooveEnth
  Gitarre: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Unplugged.relaxing.mellow
 95. Folk Jamtrack #117212
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: rp3drums
  Percussion: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 93 BPM 
  Tonart: C  major 
 96. World Jamtrack #96420
  akustik Gitarre: Inkless
  Tasten & Percussion: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: Db major 
 97. World Jamtrack #158629
  Percussion: GlezBass
  akustik Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: A  major 
 98. Pop Jamtrack #96261
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: aleonz
  Bass: Basallan
  Drums, Percussion & Tasten: Ron1967
  Takt: 4/4 
  Tempo: 63 BPM 
  Tonart: D  major 
 99. Jazz Jamtrack #74959
  akustik Gitarre: pkliesch
  Bass: Ernie440
  Percussion: 2underpar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 165 BPM 
 100. Unplugged Jamtrack #21946
  Percussion: RattleJake
  Kontrabass: Dick
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Gitarre: Babbazitt
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. Acoustic Friends # 1
 2. Bier ist Alle!
 3. abgebluest
 4. WHITEPONGO
 5. waterval II
 6. 2020/2
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
frenzie from Netherlands

"I love the supportive vibe of the musicians,all this talent! and lots of great music created on so many levels, it's really special&truly inspiring!"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .