Home »Backing Tracks»Pop»Drums, Bass, Gitarre, Gitarre und Gesang

119 kostenlose Pop Tracks mit Drums, Bass, Gitarre, Gitarre and Gesang gefunden:

119 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Pop Jamtrack #232523
  Gitarre: rootshell
  Drums: Demian
  Bass: Ernie440
  Gitarre: ivax
  Gesang: Tu
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: D major 
 2. Pop Jamtrack #132267
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Gitarre: Tofzegrit
  Bass: Fivestringer
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Pop Rock
 3. Pop Jamtrack #165022
  Gitarre & Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Drums: PJE
  Bass: khangurumc
  Takt: 6/8 
  Tempo: 60 BPM 
 4. Pop Jamtrack #153540
  Gitarre & Gesang: Funkystan
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gitarre: FrankMil
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: D major 
  Klingt wie:Rock jam, funky stan original
 5. Pop Jamtrack #174041
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Gitarre: Tofzegrit
  Bass: FIGLIUOLO
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 6. Pop Jamtrack #75084
  Gitarre: adu
  Gesang: JDF
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gitarre: TeeGee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Dire straits, , REM
 7. Pop Jamtrack #170605
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: mpointon
  Bass: kmoon235
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Pop
 8. Pop Jamtrack #68009
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: mpointon
  Bass: Fivestringer
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Crowded House
 9. Pop Jamtrack #120288
  Drums, Gitarre & Gitarre: ERWAN
  Gesang: AKchen
  Bass: Lizanderforu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 10. Pop Jamtrack #19583
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: 1000TN
  Bass: Molber
  Gitarre & Gesang: Weazle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 11. Pop Jamtrack #145685
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: mpointon
  Bass: 2324
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 12. Pop Jamtrack #68022
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: mpointon
  Bass: jaeusm
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 13. Pop Jamtrack #157966
  Gitarre: frenzie
  Bass: Keiton
  Gesang: JoshDexter
  Drums: jamlady
  Gitarre: ROBJOL
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: Ab  major 
 14. Pop Jamtrack #90049
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Bass: tullicbr
  Gitarre: Psycho
  Drums: carlottis
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 15. Pop Jamtrack #132259
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Gitarre: Tofzegrit
  Bass: eGiL
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 16. Pop Jamtrack #21681
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: JMB65
  Gitarre: Babbazitt
  Gitarre: Daniel De Faro
  Gesang: Damon77
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 17. Pop Jamtrack #18997
  Gitarre: Weazle
  Bass: nuno1959
  Gitarre: akethesnaker
  Drums & Gesang: Lenny Cowler
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 18. Pop Jamtrack #130826
  Bass, Gitarre & Drums: MajorTom_III
  Gesang: ivax
  Gitarre: Tofzegrit
  Tempo: 126 BPM 
  Tonart: B minor 
 19. Pop Jamtrack #6489
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: PeterVeillon
  Gitarre: DDSUM
  Bass & Gesang: 9thaspect
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 20. Pop Jamtrack #68099
  Drums: Marceys
  Gitarre: Danalyze45
  Gesang & Gitarre: MajorTom_III
  Bass: dimeomax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 21. Pop Jamtrack #14695
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: 1000TN
  Bass: Rickplayer
  Gesang: Johnnievocal
  Gitarre: SlonMusic
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 22. Pop Jamtrack #131197
  Bass, Gitarre & Drums: MajorTom_III
  Gesang: Shi
  Gitarre: Tofzegrit
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A major 
 23. Pop Jamtrack #181390
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: mpointon
  Bass: BASSEB
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Basse G&L
 24. Pop Jamtrack #62566
  Gitarre, Drums, Bass & Gesang: pkliesch
  Gitarre: Tofzegrit
  Sequenzer: fanne
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Overdone
 25. Pop Jamtrack #92341
  Gitarre, Bass & Drums: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: mierel
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Pop,leonz,mierel,pkliesch,guitar,vocal
 26. Pop Jamtrack #69722
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: Danalyze45
  Bass: OB-Lix
  Gesang: AnneCozean
  Gitarre: Babbazitt
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 27. Pop Jamtrack #147866
  Drums, Gitarre & Gitarre: ERWAN
  Gesang: AKchen
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Klingt wie:Pop rock song
 28. Pop Jamtrack #132217
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Bass: eGiL
  Gitarre: JEF29730
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 29. Pop Jamtrack #77196
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Bass: Rickplayer
  Drums: rp3drums
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 30. Pop Jamtrack #61839
  Gitarre, Drums, Bass & Gesang: pkliesch
  Gitarre: Babbazitt
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 31. Pop Jamtrack #24619
  Gitarre, Gitarre & Drums: OliVBee
  Gesang: Shi
  Bass: haddock
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Fretless,
 32. Pop Jamtrack #136093
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Gitarre: Tofzegrit
  Bass: bassman78fr
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 33. Pop Jamtrack #69882
  Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: Dmanlamius
  Gitarre: Tofzegrit
  Takt: 6/8 
  Tempo: 75 BPM 
 34. Pop Jamtrack #14642
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: 1000TN
  Bass: Rickplayer
  Gesang: Johnnievocal
  Gitarre: Danalyze45
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 35. Pop Jamtrack #144357
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: Danalyze45
  Gesang: JoshDexter
  Bass: Ernie440
  Gitarre: Tofzegrit
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: G minor 
 36. Pop Jamtrack #172391
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: Danalyze45
  Bass: Rickplayer
  Gitarre: JodyTripp
  Gesang: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 37. Pop Jamtrack #180044
  Bass, Gitarre & Drums: MajorTom_III
  Gesang: jamlady
  Gitarre: ROBJOL
  Tempo: 126 BPM 
  Tonart: B minor 
 38. Pop Jamtrack #198098
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: FrankMil
  Bass: Ernie440
  Gesang: DrStrgeglv
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
 39. Pop Jamtrack #171014
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Bass: Ernie440
  Gitarre: jlbass5150
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Pop
 40. Pop Jamtrack #19304
  Gitarre & Drums: Weazle
  Gitarre: adu
  Gesang: Shi
  Bass: dimeomax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 41. Pop Jamtrack #132313
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Bass: TheXBass
  Gitarre: adu
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 42. Pop Jamtrack #184836
  akustik Gitarre & Gitarre: Al-Fadista
  Gesang: Shi
  Bass, Drums & Trompete: Nadeem
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: D major 
  Klingt wie:Electro pop , pop
 43. Pop Jamtrack #123152
  Gitarre, Bass & Drums: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: Crist贸bal
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A major 
 44. Pop Jamtrack #85608
  Gitarre: kennyadry
  Gesang: aleonz
  Drums: mpointon
  Bass: DannyK
  Gitarre: FRANK2654
  Takt: 4/4 
  Tempo: 63 BPM 
 45. Pop Jamtrack #9155
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: paquito
  Bass: GoD
  Gesang: Shi
  Gitarre: gutoiannotti
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 46. Pop Jamtrack #82977
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Bass: tullicbr
  Gitarre: Psycho
  Drums: DASCDRUMS
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Pop/Rock.
 47. Pop Jamtrack #89136
  Gitarre: 1000TN
  Gesang: Shi
  Bass, Gitarre & Drums: Udo
  Tempo: 80 BPM 
 48. Pop Jamtrack #43703
  Drums: mpointon
  Gitarre: Danalyze45
  Gitarre: TeeGee
  Gesang: Davnel99
  Bass: PaulBOwens
  Takt: 4/4 
  Tempo: 122 BPM 
 49. Pop Jamtrack #19636
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: 1000TN
  Bass: Molber
  Gitarre & Gesang: Weazle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 50. Pop Jamtrack #10993
  Drums & Bass: MrAdamOnDrums
  Gitarre & Gesang: wenrolland
  Gitarre: Babbazitt
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A minor 
 51. Pop Jamtrack #66843
  Drums: Marceys
  Gitarre: Danalyze45
  Gesang: MajorTom_III
  Gitarre: Balfo
  Bass: Lizanderforu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 52. Pop Jamtrack #120280
  Drums, Gitarre & Gitarre: ERWAN
  Gesang: AKchen
  Bass: El Coco
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 53. Pop Jamtrack #26201
  Gitarre, Gesang, Bass & Drums: jojo
  Gitarre: GiLang
  Tempo: 60 BPM 
 54. Pop Jamtrack #52086
  Gitarre: frankiejazz
  Bass: Bass-By-Face
  Drums: seriouss
  Gesang: AKchen
  Gitarre: Babbazitt
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 55. Pop Jamtrack #23979
  Gitarre, Gitarre & Gesang: clendenincc
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: mulambo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 56. Pop Jamtrack #61813
  Gitarre, Drums, Bass & Gesang: pkliesch
  Gitarre: Tofzegrit
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 57. Pop Jamtrack #108419
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre & Bass: Bluesfan
  Gesang: Don_T
  Gitarre: Balfo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: C major 
 58. Pop Jamtrack #102434
  Gitarre: adu
  Drums: rp3drums
  Gitarre: TeeGee
  Gesang: Davnel99
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Klingt wie:Pop song by Davnel99, pop tune
 59. Pop Jamtrack #12236
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: paquito
  Bass: GoD
  Gesang: Shi
  Gitarre: Paco
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 60. Pop Jamtrack #96482
  Gitarre, Bass & Drums: MajorTom_III
  Gesang: Marceys
  Gitarre: Tofzegrit
  Tempo: 100 BPM 
 61. Pop Jamtrack #77859
  Gitarre, Bass & Drums: MajorTom_III
  Gesang: Psycho
  Gitarre: TeeGee
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Pop, ballad, psycho singing,
 62. Pop Jamtrack #68107
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Bass: Rickplayer
  Drums: rp3drums
  Gitarre: Babbazitt
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 63. Pop Jamtrack #34365
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: GoD
  Bass: Basster
  Gitarre: Haffast
  Gesang: rtkradle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 64. Pop Jamtrack #11016
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: Calle
  Gesang: Shi
  Bass: JatEffinTee
  Gitarre: Danalyze45
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 65. Pop Jamtrack #68087
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: mpointon
  Bass: nuno1959
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 66. Pop Jamtrack #123146
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Bass: Rickplayer
  Drums: rp3drums
  Gitarre: Crist贸bal
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 67. Pop Jamtrack #123149
  Gitarre, Bass & Drums: pkliesch
  Gesang: KellsBells
  Gitarre: Crist贸bal
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 68. Pop Jamtrack #123151
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: Calle
  Gesang: Shi
  Bass: JatEffinTee
  Gitarre: Crist贸bal
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 69. Pop Jamtrack #123154
  Gitarre: kennyadry
  Gesang: aleonz
  Drums: SergioElec
  Bass: GrooveEnth
  Gitarre: Crist贸bal
  Takt: 4/4 
 70. Pop Jamtrack #126760
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre & Bass: Bluesfan
  Gesang: Don_T
  Gitarre: ddruszkowski
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: C major 
 71. Pop Jamtrack #134742
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Bass: ellouidir
  Gitarre: GFONeil
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Cool Laid Back Sounds
 72. Pop Jamtrack #148792
  Bass, Gesang & Drums: Grant-1961
  Gitarre & Gitarre: jorshe
  Tonart: A  major 
 73. Pop Jamtrack #153919
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Gitarre: Tofzegrit
  Bass: Rmack
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 74. Pop Jamtrack #165318
  Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: Mickey
  Takt: 3/4 
  Tempo: 170 BPM 
  Tonart: B  major 
 75. Pop Jamtrack #165423
  Gitarre: ROBJOL
  Gitarre: fblack
  Drums & Bass: jamlady
  Gesang: Mickey
 76. Pop Jamtrack #169382
  Drums: mpointon
  Gitarre & Gitarre: JEF29730
  Bass & Gesang: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 77. Pop Jamtrack #170879
  Gitarre & Drums: 1000TN
  Gesang: Shi
  Gitarre: Tofzegrit
  Bass: magirtiko
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A minor 
 78. Pop Jamtrack #179409
  Gitarre: adu
  Gesang: JDF
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gitarre: slaveyo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 79. Pop Jamtrack #190651
  Gitarre, Drums & Gesang: donsk
  Bass: kmoon235
  Gitarre: JeanPaul66
  Tempo: 90 BPM 
 80. Pop Jamtrack #199255
  Drums: Charli56
  Gitarre: FrankieJ
  Bass & Gesang: Cassius
  Gitarre: jhonrobert
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E major 
  Klingt wie:Pop funk
 81. Pop Jamtrack #202837
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: Kellyannew
  Drums, Bass & Gitarre: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Rock ,
 82. Pop Jamtrack #203358
  Gitarre: FrankMil
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: Major 3rd
  Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Tonart: A minor 
 83. Pop Jamtrack #203764
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: haddock
  Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 84. Pop Jamtrack #210682
  Gesang: Grathy
  Gitarre, Sequenzer, Drums, Bass & Mixer: btrasher
  Tempo: 120 BPM 
 85. Pop Jamtrack #213605
  Gitarre: JodyTripp
  Gesang: Shi
  Gitarre: gutoiannotti
  Drums: PJE
  Bass: JoeOnBass
 86. Pop Jamtrack #216015
  Gitarre, Bass & Gesang: sami
  Gitarre: Carlomac
  Drums: Ezdrummer
  Takt: 4/4 
  Tempo: 122 BPM 
  Tonart: A major 
 87. Pop Jamtrack #218531
  Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: PJE
  Bass: bassman78fr
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 88. Pop Jamtrack #219532
  Gitarre, Bass & Gesang: sami
  Gitarre: Carlomac
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 122 BPM 
  Tonart: A major 
 89. Pop Jamtrack #221219
  Drums: Marceys
  Gitarre: Danalyze45
  Gesang & Gitarre: MajorTom_III
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 90. Pop Jamtrack #224929
  Gitarre: rootshell
  Drums: PJE
  Bass: Ernie440
  Gesang: Tu
  Gitarre: ivax
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: G major 
 91. Pop Jamtrack #231034
  Gesang & Gitarre: Scouser
  Drums, Bass & Sequenzer: kucho
 92. Pop Jamtrack #233310
  Drums, Gitarre & Gesang: donsk
  Bass: eGiL
  Gitarre: hartmut
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A minor 
 93. Pop Jamtrack #234018
  Gitarre, Drums & Gitarre: adu
  Bass: cschlote
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
  Tonart: A minor 
 94. Pop Jamtrack #242128
  Gitarre: rootshell
  Drums: PJE
  Bass: JoeOnBass
  Gesang & Gitarre: Carlomac
  Tempo: 160 BPM 
  Klingt wie:Rock, guitar
 95. Pop Jamtrack #244302
  Gitarre: rootshell
  Drums & Gesang: rp3drums
  Gitarre: Tutama
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 96. Pop Jamtrack #245701
  Gitarre: pkliesch
  Gesang: aleonz
  Gitarre: FrankieJ
  Drums: mpointon
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 97. Pop Jamtrack #250009
  Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: Tu
  Gitarre: ivax
  Drums: Ezdrummer
  Bass: byrath
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: B minor 
 98. Pop Jamtrack #251246
  Gitarre: FrankMil
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: Major 3rd
  Gitarre: JEF29730
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Tonart: A minor 
 99. Pop Jamtrack #251833
  Gitarre: rootshell
  Drums: PJE
  Bass: khangurumc
  Gitarre: Al-Fadista
  Gesang: WildGoat
  Tempo: 66 BPM 
 100. Pop Jamtrack #252549
  Gitarre: FrankMil
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: khangurumc
  Gitarre: Carlomac
  Gesang: AlFlo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Pop, rock

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. sing some songs 2
 2. Wehmut
 3. Album B1
 4. Boom !
 5. Uloisius
 6. Relativitys Picks Vol.1
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
GibsonAxe from United States

"This place is such an awesome place to meet folks and jam with them on some amazing creations! Before this, it was mostly all about finding a backing track to jam with, but this is so much more personal!! Awesome site and just love the potential here"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .