126 kostenlose Cello-only Rock Jamtracks gefunden:

126 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Rock Jamtrack #21390
  Tasten: Mishteria
  Cello & Drums: jamlady
  Bass: cschlote
  Tempo: 69 BPM 
 2. Rock Jamtrack #182008
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: axenvocs
  Gitarre: fblack
  Tempo: 80 BPM 
 3. Rock Jamtrack #163515
  akustik Gitarre, Drums & Cello: donsk
  Tempo: 156 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Oasis spoof.
 4. Rock Jamtrack #159155
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: mrrockero
  Gitarre: ivax
  Cello, Geige & Geige: mortheol
  Bass: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: G minor 
 5. Rock Jamtrack #20800
  Tasten: Mishteria
  Cello: jamlady
  Bass: KaiPlan
  Tempo: 69 BPM 
 6. Rock Jamtrack #155372
  Gitarre, akustik Gitarre & Sequenzer: Mikebanez
  Cello: jamlady
  Floete: Navota
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Klingt wie:A minor flute
 7. Rock Jamtrack #155379
  Gitarre, akustik Gitarre & Sequenzer: Mikebanez
  Cello: jamlady
  Floete: Navota
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 8. Rock Jamtrack #20794
  Tasten: Mishteria
  Cello & Drums: jamlady
  Tempo: 69 BPM 
 9. Rock Jamtrack #20811
  Tasten: Mishteria
  Cello: jamlady
  Bass: KaiPlan
  Gitarre: akethesnaker
  Tempo: 69 BPM 
 10. Rock Jamtrack #36487
  Tasten & Gesang: Mishteria
  Cello: jamlady
  Tempo: 90 BPM 
 11. Rock Jamtrack #151566
  Cello, Gitarre & Tasten: ERWAN
  Drums & Bass: Molber
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E minor 
 12. Rock Jamtrack #20793
  Tasten: Mishteria
  Cello: jamlady
  Tempo: 69 BPM 
 13. Rock Jamtrack #108881
  Cello: Pexe
  Gitarre, Drums & Percussion: WHITEPONGO
  Tempo: 110 BPM 
 14. Rock Jamtrack #159153
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: mrrockero
  Gitarre: ivax
  Cello, Geige & Geige: mortheol
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: G minor 
 15. Rock Jamtrack #78420
  Gitarre: ddruszkowski
  Gesang: KellsBells
  Cello: piper
  Gitarre: mickyr
  Drums: Wikimark
 16. Rock Jamtrack #68189
  Cello & Tasten: Wikimark
  Drums: freebird
  Gitarre: Haffast
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Klingt wie:Instrumental
 17. Rock Jamtrack #155376
  Gitarre, akustik Gitarre & Sequenzer: Mikebanez
  Cello: jamlady
  Floete: Navota
  Tasten: deezee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Klingt wie:Rock
 18. Rock Jamtrack #107091
  Cello & Drums: Wikimark
  Tasten: ArkRockStudio
  Bass: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 19. Rock Jamtrack #121342
  Cello & Drums: Wikimark
  Tasten: ArkRockStudio
  Bass: jamlady
  Gesang: Dadinator
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 20. Rock Jamtrack #131111
  Gitarre, akustik Gitarre, Percussion & Cello: Fabricio L
  Takt: 4/4 
  Tempo: 50 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Ba
 21. Rock Jamtrack #67718
  Cello & Tasten: Wikimark
  Drums: freebird
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
 22. Rock Jamtrack #71802
  Tasten, Saxophon & Cello: piper
  Drums: mpointon
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
 23. Rock Jamtrack #31104
  Tasten & Gesang: Mishteria
  Cello: jamlady
 24. Rock Jamtrack #78721
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Tasten: piper
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
 25. Rock Jamtrack #27341
  Tasten & Gesang: Mishteria
  Cello: jamlady
 26. Rock Jamtrack #176494
  Cello, Gitarre & Tasten: ERWAN
  Drums, Bass, Mixer, Bass & Sequenzer: Molber
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E minor 
 27. Rock Jamtrack #78821
  Gitarre, Bass, Drums & Mixer: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Tasten & Floete: piper
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
 28. Rock Jamtrack #95963
  Geige, Kontrabass & Cello: adu
  Drums: Bothen
  Bass: petebass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 29. Rock Jamtrack #36500
  Tasten & Gesang: Mishteria
  Cello: jamlady
  Gitarre: Babbazitt
  Tempo: 90 BPM 
 30. Rock Jamtrack #74858
  Drums: mpointon
  Gitarre, Bass & Cello: Fabricio L
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
 31. Rock Jamtrack #159161
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: mrrockero
  Gitarre: ivax
  Cello, Geige & Geige: mortheol
  Bass: jamlady
  Gesang: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: G minor 
 32. Rock Jamtrack #105167
  Gitarre: akethesnaker
  Drums: carlottis
  Floete: Pewi
  Bass: tullicbr
  Cello: jamlady
  Tempo: 86 BPM 
  Tonart: A  major 
 33. Rock Jamtrack #75255
  Gitarre: woXey
  Drums: rp3drums
  Bass: JeF31
  Tasten, Cello & Gesang: RichardB
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Post-Punk, The Cure, The Strokes, David Bowie
 34. Rock Jamtrack #81523
  Gitarre, Drums, Cello & Gitarre: frankyguitar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
 35. Rock Jamtrack #27209
  Tasten: Mishteria
  Cello: jamlady
  Bass: KaiPlan
  Gitarre: dogcatcher
  Tempo: 69 BPM 
  Klingt wie:Sounds like: Pink Floyd
 36. Rock Jamtrack #68735
  Drums: frankiejazz
  Gitarre & Gitarre: Quaid
  Bass: allan1970
  Cello: Wikimark
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 37. Rock Jamtrack #75189
  Drums: mpointon
  Gitarre, Bass, Cello & Gitarre: Fabricio L
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
 38. Rock Jamtrack #166229
  Cello, Bass, Tasten & Gesang: ERWAN
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 1125 BPM 
  Tonart: A minor 
 39. Rock Jamtrack #108855
  Tasten & Gesang: Mishteria
  Cello: jamlady
  Gitarre: Babbazitt
  Drums: timp
  Tempo: 90 BPM 
 40. Rock Jamtrack #38726
  Tasten & Gesang: Mishteria
  Cello: jamlady
  Tempo: 69 BPM 
 41. Rock Jamtrack #149982
  Gitarre: TeeGee
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
  Tonart: Eb major 
 42. Rock Jamtrack #68216
  Cello, Tasten & Gesang: Wikimark
  Drums: freebird
  Gitarre: Haffast
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
  Klingt wie:Vocal Rock Mix
 43. Rock Jamtrack #41242
  Tasten: Mishteria
  Cello: jamlady
 44. Rock Jamtrack #68904
  Drums: frankiejazz
  Gitarre & Gitarre: Quaid
  Bass: allan1970
  Cello & Gesang: Wikimark
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Spacey vocal track,
 45. Rock Jamtrack #69545
  akustik Gitarre, Gesang & Gitarre: OliVBee
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: haddock
  Gesang: marmotte
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 175 BPM 
 46. Rock Jamtrack #137397
  Drums: mpointon
  Tasten: Marceys
  Cello: Pexe
  Floete & Sequenzer: josepssv
  Takt: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Tonart: D minor 
 47. Rock Jamtrack #150469
  Drums: mpointon
  Gitarre: Danalyze45
  Bass: Woodstock
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 200 BPM 
 48. Rock Jamtrack #71775
  Tasten, Saxophon & Cello: piper
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
  Klingt wie:Piper, Keys, Rock
 49. Rock Jamtrack #83506
  Drums, Sequenzer & Gitarre: woXey
  Gitarre: ivax
  Bass: B427
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:#cello, aha :)
 50. Rock Jamtrack #138449
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: infectdeck
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
 51. Rock Jamtrack #82739
  akustik Gitarre: adu
  Gesang: Moor
  Bass: Ernie440
  Drums: rp3drums
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 52. Rock Jamtrack #67816
  Cello & Tasten: Wikimark
  Drums: freebird
  Gitarre: fjblanco
  Takt: 4/4 
  Tempo: 75 BPM 
 53. Rock Jamtrack #103531
  Saxophon, Klarinette & Cello: Left081120
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Soft R
 54. Rock Jamtrack #103687
  Saxophon, Klarinette & Cello: Left081120
  Bass: kapone120
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
 55. Rock Jamtrack #137339
  Drums: mpointon
  Tasten: Marceys
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Tonart: D minor 
 56. Rock Jamtrack #96028
  Geige, Kontrabass & Cello: adu
  Drums: Bothen
  Bass: petebass
  Gitarre: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 57. Rock Jamtrack #68457
  Gitarre: woXey
  Tasten & Cello: piper
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Piper, Keys
 58. Rock Jamtrack #75853
  Cello & Mixer: Wikimark
  Gitarre & Gitarre: eroticalei
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 59. Rock Jamtrack #47978
  Gitarre, Drums & Cello: WHITEPONGO
  Tempo: 80 BPM 
 60. Rock Jamtrack #149213
  Drums: wiseshanks
  Gitarre & Gitarre: MilesCoyne
  Cello: Pexe
 61. Rock Jamtrack #149486
  Gitarre & Cello: ERWAN
  Drums: timp
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Tonart: A minor 
 62. Rock Jamtrack #149724
  Cello, Tasten, Cello, Gitarre & Gitarre: ERWAN
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:KELTIC, Rock celtic
 63. Rock Jamtrack #150450
  Tasten: ArkRockStudio
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 69 BPM 
 64. Rock Jamtrack #150455
  akustik Gitarre, Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: peatric
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 89 BPM 
  Tonart: Db  major 
 65. Rock Jamtrack #150618
  Sequenzer: ArkRockStudio
  Cello: Pexe
 66. Rock Jamtrack #150825
  Cello, Tasten, Cello, Gitarre & Gitarre: ERWAN
  Drums: timp
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: D  major 
 67. Rock Jamtrack #151078
  Gitarre & Drums: MajorTom_III
  Bass: bass4love
  Cello: Pexe
  Tempo: 92 BPM 
  Tonart: A minor 
 68. Rock Jamtrack #155327
  Gitarre, akustik Gitarre & Sequenzer: Mikebanez
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 69. Rock Jamtrack #163520
  akustik Gitarre, Drums & Cello: donsk
  Gesang: solozolo
  Tempo: 156 BPM 
  Tonart: E minor 
 70. Rock Jamtrack #163550
  akustik Gitarre, Drums & Cello: donsk
  Bass: gmr2048
  Tempo: 156 BPM 
  Tonart: E minor 
 71. Rock Jamtrack #164207
  Gitarre, Tasten, Drums & Mixer: JodyTripp
  Drums: jamlady
  Cello: ERWAN
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:POP Piano Drum guitars cello
 72. Rock Jamtrack #165008
  akustik Gitarre, Bass, Tasten & Tasten: Wikimark
  Gitarre: ROBJOL
  Cello, Bass & Drums: jamlady
 73. Rock Jamtrack #182037
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: axenvocs
  Gitarre: fblack
  Gitarre: ivax
  Tempo: 80 BPM 
 74. Rock Jamtrack #172265
  Drums: MikaBass
  Cello & Tasten: ERWAN
  Gitarre: ivax
  Tempo: 150 BPM 
 75. Rock Jamtrack #172273
  Drums: MikaBass
  Cello & Tasten: ERWAN
  Gitarre: ivax
  Bass: solozolo
  Tempo: 150 BPM 
 76. Rock Jamtrack #176165
  Cello, Tasten, Cello, Gitarre & Gitarre: ERWAN
  Floete: Navota
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: D  major 
 77. Rock Jamtrack #180475
  Celtic Harp & Drums: Caroljoyce
  Saxophon: Pewi
  andere Saiteninstr., Cello & Cello: ERWAN
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G minor 
  Klingt wie:Epic Rock
 78. Rock Jamtrack #181965
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Tempo: 80 BPM 
 79. Rock Jamtrack #181999
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: axenvocs
  Tempo: 80 BPM 
 80. Rock Jamtrack #182014
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: axenvocs
  Gitarre: fblack
  Gesang: Mickey
  Tempo: 80 BPM 
 81. Rock Jamtrack #182026
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: axenvocs
  Gitarre: fblack
  Drums: jamlady
  Tempo: 80 BPM 
 82. Rock Jamtrack #182035
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre & Gesang: axenvocs
  Gitarre: fblack
  Drums: jamlady
  Tempo: 80 BPM 
 83. Rock Jamtrack #182126
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: axenvocs
  Gitarre: fblack
  Gesang: Mickey
  Drums: michaelross
  Tempo: 80 BPM 
 84. Rock Jamtrack #182219
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: ivax
  Tempo: 80 BPM 
 85. Rock Jamtrack #182231
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: ivax
  Gitarre: axenvocs
  Tempo: 80 BPM 
 86. Rock Jamtrack #184354
  Cello, Tasten, Cello, Gitarre, Gitarre & Mixer: ERWAN
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:Pop Celtic
 87. Rock Jamtrack #184355
  Gitarre, Cello & Mixer: ERWAN
  Drums: timp
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:POP CELTIC
 88. Rock Jamtrack #189375
  Celtic Harp, Drums & Mixer: Caroljoyce
  Saxophon: Pewi
  andere Saiteninstr., Cello & Cello: ERWAN
  Bass & Mixer: Evilvince
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G minor 
  Klingt wie:Celtic Harp, Ambiant Rock.
 89. Rock Jamtrack #188090
  Sequenzer, Gesang & Mixer: ALawrence1
  Gitarre: ivax
  Cello, Sequenzer & Mixer: Silbrick
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A minor 
  Klingt wie:Rock
 90. Rock Jamtrack #189093
  Celtic Harp, Drums & Mixer: Caroljoyce
  Saxophon: Pewi
  andere Saiteninstr., Cello & Cello: ERWAN
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G minor 
  Klingt wie:Celtic Harp, movie soundtrack
 91. Rock Jamtrack #189299
  Celtic Harp, Drums & Mixer: Caroljoyce
  Saxophon: Pewi
  andere Saiteninstr., Cello & Cello: ERWAN
  Bass & Mixer: Evilvince
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G minor 
  Klingt wie:Celtic Harp, Ambiant Rock.
 92. Rock Jamtrack #189357
  Gitarre: JeanPaul66
  Cello: ERWAN
  Takt: 4/4 
  Tempo: 98 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Soft Rock, Guitars , cello
 93. Rock Jamtrack #189397
  Gitarre: JeanPaul66
  Cello: ERWAN
  Drums: PJE
  Takt: 4/4 
  Tempo: 98 BPM 
  Tonart: C major 
 94. Rock Jamtrack #203758
  Drums & Gitarre: JustinL
  Cello: byrath
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: D minor 
 95. Rock Jamtrack #202957
  Gitarre & Drums: rootshell
  Gitarre & Cello: Stamim2000
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: null major 
 96. Rock Jamtrack #203928
  Gitarre, Mixer & Drums: bluvation
  Cello: byrath
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: null major 
 97. Rock Jamtrack #204059
  Drums & Gitarre: ivax
  Cello: byrath
  Takt: 4/4 
  Tempo: 122 BPM 
  Tonart: C minor 
 98. Rock Jamtrack #206562
  Gitarre & Drums: adu
  Tasten: Stef
  Gitarre: ivax
  Cello: byrath
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
 99. Rock Jamtrack #207197
  Tasten, Cello & Tasten: mrrockero
  Gitarre: axenvocs
  Gitarre: fblack
  Gitarre: ivax
  Drums: Ezdrummer
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: null major 
 100. Rock Jamtrack #207434
  Gitarre: fblack
  Gitarre: ivax
  Drums: solozolo
  Cello: byrath
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: null minor 

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. Blessings Abound
 2. AKchen 5
 3. bye bye babbazitt
 4. el último Ángel
 5. Bandoneon
 6. The No1 singles
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
Evosaki900 from United States

"I supported Wikiloops not for their name, I support it because it was a great idea & is a great way for musicians to jam outside their circles. "

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .