Home »Backing Tracks»Rock»Drums, Bass, Gitarre, Gesang und Mixer

126 kostenlose Rock Tracks mit Drums, Bass, Gitarre, Gesang and Mixer gefunden:

126 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Rock Jamtrack #181024
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: rp3drums
  Bass & Mixer: Ernie440
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 143 BPM 
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:Rock jam, Airline to Hell
 2. Rock Jamtrack #139201
  Drums: Lenny Cowler
  Bass, Gesang & Mixer: KMstar
  Gitarre: Guadaña
  Tempo: 125 BPM 
 3. Rock Jamtrack #76176
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: wdurnwal
  Bass: LeftTheLoops9-18
  Gesang & Mixer: KellsBells
  Takt: 4/4 
  Tempo: 69 BPM 
  Klingt wie:Progressive rock, Relativity, wdurnwal dafunkydrummer, dark, rock
 4. Rock Jamtrack #100532
  Gesang & Gitarre: Leftdaloops1019
  Drums: Demian
  Bass & Mixer: eGiL
  Tonart: G  major 
 5. Rock Jamtrack #174574
  Drums: wiseshanks
  Gitarre: ivax
  Bass: KaiPlan
  Gesang & Mixer: Andel
 6. Rock Jamtrack #229504
  Gitarre, Drums & Mixer: adu
  Gesang: rootshell
  Bass: SoulFingers
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: E minor 
 7. Rock Jamtrack #169227
  Gitarre: frenzie
  Drums: GoneUser_200920
  Bass: JEF29730
  Gesang & Mixer: axenvocs
  Tempo: 130 BPM 
  Tonart: D  major 
 8. Rock Jamtrack #188576
  Mixer: Acousticeg
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gitarre: ivax
  Gesang: axenvocs
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A minor 
 9. Rock Jamtrack #201384
  Gitarre: Carlomac
  Gesang: Shi
  Drums & Mixer: Cassius
  Bass: GlezBass
 10. Rock Jamtrack #106033
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums & Mixer: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gesang: Tu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: B  major 
  Klingt wie:Live Band, Real Drums, Anthem
 11. Rock Jamtrack #207535
  Drums: mortheol
  Gitarre, Gesang, Bass & Mixer: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 12. Rock Jamtrack #106824
  Drums: Joe3000
  Gitarre: Leftdaloops1019
  Gesang & Mixer: AKchen
  Bass: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 13. Rock Jamtrack #153132
  Drums: Burak
  Gitarre & Mixer: akethesnaker
  Gesang: KMstar
  Bass: JEF29730
  Tempo: 69 BPM 
  Tonart: Gb major 
 14. Rock Jamtrack #111153
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums & Mixer: rp3drums
  Bass: mulambo
  Gesang: Dadinator
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Live Band
 15. Rock Jamtrack #157120
  Gitarre: adu
  Bass & Mixer: magirtiko
  Gesang & Drums: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: E minor 
 16. Rock Jamtrack #201633
  Drums: PJE
  Bass: Carpenter
  Gitarre & Mixer: adu
  Gesang: Chi-meryl
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: Bb minor 
  Klingt wie:Rock
 17. Rock Jamtrack #84704
  Drums: wiseshanks
  Gitarre & Mixer: akethesnaker
  Bass: slynch1967
  Gesang: HojoCat
  Klingt wie:AC/DC, Hard Rock, 70s
 18. Rock Jamtrack #92756
  Gitarre: MajorTom_III
  Gesang: moonchild
  Drums & Mixer: GBD
  Bass: bhunt1
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: B major 
  Klingt wie:Rock needs Lead between vocals 1:15 - 1:
 19. Rock Jamtrack #132526
  Drums, Gitarre & Bass: FrankieJ
  Mixer & Gesang: solozolo
 20. Rock Jamtrack #137761
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: Guadaña
  Bass, Gesang & Mixer: KMstar
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Grunge, Pearl Jam, Sound Garden
 21. Rock Jamtrack #112472
  Drums & Mixer: rp3drums
  Gitarre: Psycho
  Bass: tullicbr
  Gesang: Dadinator
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Live Band
 22. Rock Jamtrack #107372
  Gitarre, Bass & Drums: MajorTom_III
  Gesang: Uloisius
  Mixer: MasterK
  Tempo: 92 BPM 
  Tonart: Db  major 
  Klingt wie:Chris Isaak,
 23. Rock Jamtrack #25550
  Drums & Mixer: rp3drums
  Bass & Gitarre: Keiton
  Gesang: Mishteria
  Tempo: 100 BPM 
 24. Rock Jamtrack #177897
  Drums: rp3drums
  Gitarre: ivax
  Gesang & Mixer: axenvocs
  Bass: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 135 BPM 
 25. Rock Jamtrack #201593
  Drums: PJE
  Bass & Mixer: Carpenter
  Gitarre: adu
  Gesang: Chi-meryl
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: Bb minor 
  Klingt wie:Funkrock, female vocals
 26. Rock Jamtrack #204881
  Drums: rp3drums
  Gitarre & Mixer: Danalyze45
  Bass: Ernie440
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 66 BPM 
 27. Rock Jamtrack #144908
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre, Gesang & Mixer: axenvocs
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 28. Rock Jamtrack #171719
  Gitarre: ERWAN
  Drums & Mixer: Mikebanez
  Bass: Ernie440
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: G minor 
 29. Rock Jamtrack #209014
  Drums: jd75
  Gitarre: fblack
  Bass: Basso
  Mixer & Gesang: Cassius
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
  Klingt wie:Rock
 30. Rock Jamtrack #179964
  Gitarre & Bass: JEF29730
  Drums: Bothen
  Gesang & Mixer: blumartini
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:Rock
 31. Rock Jamtrack #232213
  Gitarre: JodyTripp
  Bass: SoulFingers
  Gesang: metaled
  Drums & Mixer: peatric
  Takt: 4/4 
  Tonart: E major 
 32. Rock Jamtrack #70541
  Gitarre, Bass & Drums: Psycho
  Mixer & Gesang: gwailoah
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Klingt wie:Rock, chunky, ZZ Top
 33. Rock Jamtrack #90857
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: YoWild
  Bass: Ernie440
  Gesang: MajorTom_III
  Mixer: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 77 BPM 
  Tonart: G major 
 34. Rock Jamtrack #131334
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: ddruszkowski
  Gesang & Mixer: blumartini
  Bass: duruk
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 35. Rock Jamtrack #195017
  Drums: mpointon
  Gitarre, Bass, Gesang & Mixer: Cassius
  Takt: 4/4 
  Tempo: 115 BPM 
  Klingt wie:Funk, FFF, French prog
 36. Rock Jamtrack #140424
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: Guadaña
  Bass, Gesang & Mixer: KMstar
  Tempo: 120 BPM 
 37. Rock Jamtrack #116612
  Drums & Gitarre: Kermit
  Mixer & Bass: cmdr_chill
  Gesang: Bluewoman
  Takt: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
 38. Rock Jamtrack #161575
  Gitarre: Slimdaver
  Drums: Mika Tohve
  Bass: Ernie440
  Gesang & Mixer: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 39. Rock Jamtrack #103382
  Gitarre: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Bass & Mixer: Ernie440
  Gesang: billybluej
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Mars is far by billy blue
 40. Rock Jamtrack #163361
  Gitarre, Drums, Gesang & Mixer: Major 3rd
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
 41. Rock Jamtrack #139527
  Drums: Fabricio L
  Gitarre & Gesang: Reaper421
  Mixer: Wikimark
  Bass: Evilvince
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Down Tempo
 42. Rock Jamtrack #31126
  Drums: MrAdamOnDrums
  Gitarre: akethesnaker
  Bass: jmrukkers
  Gesang & Mixer: Djev
  Takt: 4/4 
  Tempo: 86 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Blur, Aerosmith, Whale, Lenny Kravitz,
 43. Rock Jamtrack #164851
  Gitarre: TeeGee
  Bass: onorium
  Drums: Lenny Cowler
  Gesang & Mixer: blumartini
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Blues, Rock
 44. Rock Jamtrack #189539
  Gitarre & Drums: rgmetal450
  Bass & Mixer: onorium
  Gesang: Left081120
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: Gb minor 
  Klingt wie:Rock, Soft Rock
 45. Rock Jamtrack #194901
  Gitarre & Gesang: moonchild
  Drums: janixbonham
  Bass & Mixer: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Klingt wie:Funky
 46. Rock Jamtrack #134801
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: BuzzBomber
  Mixer: Don_T
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: Ab  major 
  Klingt wie:La la, funny, fun, craz
 47. Rock Jamtrack #167937
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre & Mixer: Tofzegrit
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Rock, Brothers
 48. Rock Jamtrack #65723
  Drums: MrAdamOnDrums
  Gitarre: Slimdaver
  Gesang: Shi
  Mixer: LeftTheLoops9-18
  Bass: ellouidir
  Takt: 3/4 
  Tempo: 130 BPM 
 49. Rock Jamtrack #164616
  Gitarre & Gesang: moonchild
  Drums: schwaglr
  Mixer: solozolo
  Bass: bvveen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Klingt wie:Latin Rock
 50. Rock Jamtrack #128633
  Gitarre & Gesang: moonchild
  Drums & Mixer: schwaglr
  Bass: KMstar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 51. Rock Jamtrack #65457
  Gitarre & Gesang: Wikimark
  Drums: carlottis
  Bass & Mixer: JeF31
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 52. Rock Jamtrack #145242
  Gitarre: Offfocus
  Gesang: Shi
  Drums: powellto
  Bass & Mixer: eGiL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: E major 
 53. Rock Jamtrack #135354
  Drums: Fabricio L
  Gitarre: Guadaña
  Bass: Ernie440
  Gesang: Herman420
  Mixer: DrStrgeglv
  Tempo: 55 BPM 
 54. Rock Jamtrack #60218
  Drums: MrAdamOnDrums
  Gitarre: Slimdaver
  Gesang: Shi
  Mixer: LeftTheLoops9-18
  Bass: KMstar
  Takt: 3/4 
  Tempo: 130 BPM 
 55. Rock Jamtrack #90815
  Drums, Gitarre, Gesang & Mixer: TeeGee
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 56. Rock Jamtrack #107479
  Drums: Rejnartl
  Gitarre: ivax
  Bass: GlezBass
  Gesang & Mixer: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 57. Rock Jamtrack #78507
  Gitarre: YoWild
  Drums: GoneUser_200920
  Bass & Mixer: Evilvince
  Gesang: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Klingt wie:Metal
 58. Rock Jamtrack #69502
  Drums: Weazle
  Gitarre, Bass & Mixer: toba
  Gesang: JDF
  Takt: 4/4 
  Tempo: 170 BPM 
 59. Rock Jamtrack #94345
  Drums: rp3drums
  Gitarre: Guadaña
  Bass, Gesang & Mixer: KMstar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 145 BPM 
  Klingt wie:Heavy Metal, Grunge, Soundgarden
 60. Rock Jamtrack #38729
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: Danalyze45
  Bass & Mixer: Evilvince
  Gesang: Mishteria
  Takt: 4/4 
  Tempo: 145 BPM 
  Klingt wie:Rock
 61. Rock Jamtrack #39375
  Gitarre & Bass: MajorTom_III
  Drums: Lenny Cowler
  Gesang: Mishteria
  Mixer: Psycho
  Tempo: 170 BPM 
  Klingt wie:Rock
 62. Rock Jamtrack #51824
  Gitarre: PeterVeillon
  Bass: Wikimark
  Drums: Lenny Cowler
  Gesang: AKchen
  Mixer: Psycho
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Ballad
 63. Rock Jamtrack #48962
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: wdurnwal
  Bass: LeftTheLoops9-18
  Gesang: KellsBells
  Mixer: Midoru
  Takt: 4/4 
  Tempo: 69 BPM 
  Klingt wie:KellsBells
 64. Rock Jamtrack #103970
  Gitarre, Drums & Mixer: Psycho
  Bass: jaeusm
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Metal, heavy, rock, vocal, strings
 65. Rock Jamtrack #189362
  Drums: Ezdrummer
  Gitarre: axenvocs
  Bass & Mixer: Mikebanez
  Gesang: KMstar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 66. Rock Jamtrack #189786
  Mixer, Drums & Gesang: bluvation
  Bass & Gitarre: Carpenter
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Country, country rock, southern, Eagles
 67. Rock Jamtrack #195261
  Bass & Gitarre: KMstar
  Drums & Mixer: Mikebanez
  Gesang: solozolo
 68. Rock Jamtrack #195581
  Gitarre: artjanis
  Gesang: Shi
  Drums: PJE
  Bass & Mixer: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Klingt wie:Rock,pop,
 69. Rock Jamtrack #195963
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: jdisom
  Bass & Mixer: Mikebanez
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: A major 
 70. Rock Jamtrack #197067
  Drums: Gone318
  Gitarre: akethesnaker
  Bass, Gesang & Mixer: solozolo
  Takt: 6/8 
  Tempo: 88 BPM 
 71. Rock Jamtrack #200245
  Gitarre: sami
  Drums & Mixer: Cassius
  Bass: ltong
  Gesang: RJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: D major 
 72. Rock Jamtrack #201014
  Drums & Mixer: Baerenkind
  Gitarre: Guadaña
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
 73. Rock Jamtrack #201032
  Gitarre, Bass & Gesang: Wirework
  Drums & Mixer: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 123 BPM 
  Klingt wie:Rock
 74. Rock Jamtrack #201654
  Gesang: Shi
  Drums: PJE
  Gitarre & Mixer: btrasher
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
  Tonart: G major 
 75. Rock Jamtrack #202745
  Gitarre: MajorTom_III
  Drums: GoneUser_200920
  Gesang: Kellyannew
  Bass & Mixer: Mikebanez
  Tempo: 104 BPM 
  Klingt wie:Rock,blues
 76. Rock Jamtrack #205688
  Gitarre: adu
  Drums, Bass & Mixer: Mikebanez
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A major 
 77. Rock Jamtrack #207336
  Gitarre & Gesang: rootshell
  Drums: AmomentB
  Bass & Mixer: JoeOnBass
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Rock,complete track
 78. Rock Jamtrack #208918
  Drums: PJE
  Bass, Gitarre & Mixer: Cassius
  Gesang: durinworld
  Takt: 2/4 
  Tempo: 332 BPM 
 79. Rock Jamtrack #214313
  Drums & Gitarre: adu
  Bass: Basster
  Gesang & Mixer: wembley
  Tempo: 104 BPM 
  Klingt wie:Rock, story
 80. Rock Jamtrack #215665
  Gitarre: Al-Fadista
  Drums, Gesang & Mixer: rp3drums
  Bass: Anrak
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Klingt wie:Slayer, Iron Maiden, Thailand
 81. Rock Jamtrack #217097
  Gitarre: rootshell
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gesang & Mixer: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
 82. Rock Jamtrack #219067
  Gitarre: Filo974
  Gesang: Grathy
  Bass: MikeB
  Drums & Mixer: GlezBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 149 BPM 
  Tonart: G major 
 83. Rock Jamtrack #220103
  Gitarre & Mixer: frenzie
  Drums: GoneUser_200920
  Bass: Ernie440
  Gesang: durinworld
  Takt: 4/4 
  Tempo: 124 BPM 
  Klingt wie:Acdc ac/dc rock
 84. Rock Jamtrack #222796
  Drums: PJE
  Gitarre: rootshell
  Bass: Ernie440
  Gesang & Mixer: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: A major 
 85. Rock Jamtrack #223123
  Gitarre, Gesang & Mixer: Carlomac
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Tonart: D major 
  Klingt wie:Spaghetti punk :D
 86. Rock Jamtrack #224162
  Gitarre: Al-Fadista
  Drums, Gesang & Mixer: rp3drums
  Bass: bhunt1
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: Gb minor 
  Klingt wie:Heavy Rock, live band
 87. Rock Jamtrack #226862
  Gitarre: Al-Fadista
  Drums, Gesang & Mixer: rp3drums
  Bass: bhunt1
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: G major 
  Klingt wie:Hammer&Quill
 88. Rock Jamtrack #226971
  Drums & Mixer: rp3drums
  Gitarre: Guadaña
  Bass: mulambo
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 89. Rock Jamtrack #227043
  Gitarre: ERWAN
  Drums & Mixer: Mikebanez
  Bass: Ernie440
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: G minor 
 90. Rock Jamtrack #228875
  Gitarre: adu
  Drums, Gesang & Mixer: rp3drums
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: G major 
  Klingt wie:Hammer&Quill
 91. Rock Jamtrack #229127
  Gitarre: adu
  Gesang, Drums & Mixer: rp3drums
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G major 
  Klingt wie:Hammer&Quill, live band
 92. Rock Jamtrack #229508
  Gitarre, Drums & Mixer: adu
  Gesang: rootshell
  Bass: Anrak
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: E minor 
 93. Rock Jamtrack #229513
  Gitarre, Drums & Mixer: adu
  Gesang: rootshell
  Bass: JoeOnBass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: E minor 
 94. Rock Jamtrack #231007
  Drums, Bass, Gitarre & Mixer: JodyTripp
  Gesang: solozolo
  Tempo: 84 BPM 
 95. Rock Jamtrack #232324
  Drums: Ezdrummer
  Bass: Anrak
  Gitarre & Mixer: uncoil
  Gesang: solozolo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: E minor 
 96. Rock Jamtrack #235305
  Gitarre: rootshell
  Drums & Mixer: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Hammer&Quill
 97. Rock Jamtrack #235613
  Gitarre: rootshell
  Drums & Mixer: rp3drums
  Bass: funkydude
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 98. Rock Jamtrack #236740
  Gitarre & Gesang: Ruckus
  Bass: solozolo
  Mixer & Drums: michaelross
  Takt: 4/4 
  Tempo: 68 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Midwest coming out of the boys
 99. Rock Jamtrack #240385
  Drums: mpointon
  Gitarre: Guadaña
  Gesang: Mickey
  Bass & Mixer: Krasimir
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
 100. Rock Jamtrack #245221
  Drums, Gitarre, Bass & Mixer: zedders
  Gesang: FedePelleg
  Tempo: 85 BPM 
  Klingt wie:Rock love
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
Reaper421 from Canada

"I've had tons of fun on here and met a lot of awesome musicians!"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .