Home »Backing Tracks»Rock»Drums, Bass, Gitarre und Gesang

Mitspielen & üben

866 kostenlose Rock Tracks mit Drums, Bass, Gitarre and Gesang gefunden:

866 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 ->
NOCH WARM:
ALT-BEWÄHRT
 1. Rock Jamtrack #126169
  Drums: panpot
  Gitarre: ivax
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Tempo: 105 BPM 
 2. Rock Jamtrack #163990
  Drums: Jondavisx
  Gitarre: ivax
  Gesang: Tu
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Tonart: E major 
  Klingt wie:Doors of perception jam session, rock
 3. Rock Jamtrack #156100
  Gitarre: adu
  Drums: Bothen
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D major 
  Klingt wie:Rock,adu,Ernie,Bothen
 4. Rock Jamtrack #171513
  Gitarre & Drums: adu
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A major 
 5. Rock Jamtrack #143222
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: ivax
  Gesang: axenvocs
  Bass: mortheol
  Takt: 4/4 
  Tempo: 155 BPM 
  Tonart: E minor 
 6. Rock Jamtrack #171505
  Gitarre & Drums: adu
  Bass: Ernie440
  Gesang: Direx74
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A major 
 7. Rock Jamtrack #174814
  Drums: mpointon
  Gitarre: ddruszkowski
  Bass: Ernie440
  Gesang: Tu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 89 BPM 
  Tonart: A major 
 8. Rock Jamtrack #131048
  Drums, Gitarre & Bass: FrankieJ
  Gesang: Mickey
 9. Rock Jamtrack #143490
  Drums: Fabricio L
  Gitarre: ivax
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: E minor 
 10. Rock Jamtrack #138438
  Drums: Fabricio L
  Gitarre, Bass & Gesang: Guadaña
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Klingt wie:Death and roll, Death Metal, Entombed
 11. Rock Jamtrack #144066
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: ivax
  Gesang: powellto
  Bass: eGiL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 155 BPM 
  Tonart: E minor 
 12. Rock Jamtrack #125280
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: ivax
  Bass: mulambo
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 155 BPM 
 13. Rock Jamtrack #157251
  Gitarre: adu
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Southern rock
 14. Rock Jamtrack #149560
  Gitarre & Gesang: MajorTom_III
  Drums: mpointon
  Bass: Ernie440
  Tempo: 112 BPM 
  Tonart: Db  major 
 15. Rock Jamtrack #85126
  Gitarre: Tofzegrit
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gesang: JDF
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Klingt wie:JDF
 16. Rock Jamtrack #146308
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: ivax
  Gesang: powellto
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 155 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Pop Rock Song, Rock jam
 17. Rock Jamtrack #133312
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: Major 3rd
  Bass: Ernie440
  Gesang: gwailoah
  Tempo: 125 BPM 
  Klingt wie:Rush, harmony, Rock,
 18. Rock Jamtrack #135328
  Drums: Fabricio L
  Gitarre: Guadaña
  Bass: Ernie440
  Gesang: Herman420
  Tempo: 55 BPM 
 19. Rock Jamtrack #122809
  Gitarre & Gesang: moonchild
  Drums: StJray
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Klingt wie:Devin original pop rock tune
 20. Rock Jamtrack #123732
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: ivax
  Bass: tullicbr
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 21. Rock Jamtrack #104962
  Drums: Rejnartl
  Gitarre: ivax
  Bass: GlezBass
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 22. Rock Jamtrack #160734
  Drums: wiseshanks
  Gitarre: ivax
  Bass: KaiPlan
  Gesang: Andel
 23. Rock Jamtrack #129578
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gitarre: Tofzegrit
  Gesang: axenvocs
  Tempo: 125 BPM 
 24. Rock Jamtrack #12988
  Drums: Baer
  Gitarre: Dominik
  Bass: voodooking
  Gesang: Shi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: Bb major 
  Klingt wie:Bluesy vocal
 25. Rock Jamtrack #133325
  Drums, Gitarre & Gesang: BuzzBomber
  Bass: KMstar
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:A lightning strike to the heart
 26. Rock Jamtrack #96595
  Gitarre: MajorTom_III
  Gesang: moonchild
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: B major 
  Klingt wie:Pop tune moonchild or
 27. Rock Jamtrack #107212
  Gitarre & Gesang: fark
  Drums: rp3drums
  Bass: bhunt1
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
 28. Rock Jamtrack #117951
  Gitarre: Keiton
  Gesang: guitarfan13
  Bass: Rob112
  Drums: Wikimark
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
 29. Rock Jamtrack #36093
  Gitarre & Drums: adu
  Gesang: Shi
  Bass: haddock
  Takt: 4/4 
  Tempo: 86 BPM 
  Tonart: E major 
 30. Rock Jamtrack #156108
  Gitarre & Drums: adu
  Bass: JEF29730
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: D major 
 31. Rock Jamtrack #101894
  Gitarre: MajorTom_III
  Gesang: moonchild
  Drums: shumdrummer
  Bass: DanDiplo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: B major 
  Klingt wie:Rock,Alternative,White Stripes
 32. Rock Jamtrack #105185
  Gitarre: adu
  Drums: rp3drums
  Bass: tullicbr
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 128 BPM 
  Tonart: A minor 
 33. Rock Jamtrack #127442
  Gitarre, Drums & Gesang: huntc1129
  Bass: cschlote
  Takt: 4/4 
  Tempo: 116 BPM 
 34. Rock Jamtrack #102107
  Gitarre & Gesang: Leftdaloops1019
  Drums: Bothen
  Bass: petebass
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Tonart: B minor 
 35. Rock Jamtrack #123568
  Gitarre & Gesang: moonchild
  Drums: WhiteDrum55
  Bass: onorium
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 36. Rock Jamtrack #75812
  Gitarre: MajorTom_III
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gesang: billybluej
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Folk Rock
 37. Rock Jamtrack #140342
  Drums: Wikimark
  Gitarre, Bass & Gesang: Guadaña
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Rock, Grunge, Alice in Chains
 38. Rock Jamtrack #105957
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Gesang: Tu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: B  major 
 39. Rock Jamtrack #128264
  Gitarre: Tofzegrit
  Drums: WhiteDrum55
  Bass: onorium
  Gesang: axenvocs
  Tempo: 130 BPM 
 40. Rock Jamtrack #128187
  Bass: iliya
  Drums: WhiteDrum55
  Gesang & Gitarre: axenvocs
  Takt: 4/4 
 41. Rock Jamtrack #124659
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre: ivax
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: E minor 
 42. Rock Jamtrack #118339
  Gitarre: JEF29730
  Drums: rp3drums
  Bass: Mikebanez
  Gesang: AKchen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Tonart: null major 
 43. Rock Jamtrack #174647
  Gitarre, Bass & Drums: JodyTripp
  Gesang: Shi
  Tempo: 110 BPM 
  Klingt wie:Rock,retro
 44. Rock Jamtrack #134031
  Drums: Fabricio L
  Gitarre: JEF29730
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Tempo: 55 BPM 
 45. Rock Jamtrack #103943
  Gitarre & Drums: Psycho
  Bass: jaeusm
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: A major 
 46. Rock Jamtrack #91993
  Bass, Drums & Gitarre: MajorTom_III
  Gesang: moonchild
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Love, rock, amends, sorry, recovery
 47. Rock Jamtrack #82564
  Drums, Gitarre & Gesang: axenvocs
  Bass: petebass
  Tempo: 119 BPM 
 48. Rock Jamtrack #118956
  Gesang & Gitarre: Leftdaloops1019
  Drums: WhiteDrum55
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Star avenger!
 49. Rock Jamtrack #111212
  Drums: rp3drums
  Gitarre: Psycho
  Bass: tullicbr
  Gesang: Dadinator
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: A major 
 50. Rock Jamtrack #113494
  Drums: Mika Tohve
  Gitarre: ivax
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
 51. Rock Jamtrack #109219
  Gitarre, Bass & Drums: SlonMusic
  Gesang: gwailoah
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
 52. Rock Jamtrack #146068
  Gitarre: frenzie
  Drums: Bothen
  Bass & Gesang: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 124 BPM 
  Klingt wie:Rock tune
 53. Rock Jamtrack #111148
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: rp3drums
  Bass: mulambo
  Gesang: Dadinator
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: E  major 
 54. Rock Jamtrack #107289
  Gitarre & Gesang: fark
  Drums: rp3drums
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Klingt wie:Fark Original Rock Tune!
 55. Rock Jamtrack #90893
  Drums & Gitarre: Mika Tohve
  Gesang: axenvocs
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 173 BPM 
  Klingt wie:Rock and roll music
 56. Rock Jamtrack #134756
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: BuzzBomber
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: Ab  major 
  Klingt wie:Impassioned plea for a lot of "singers"
 57. Rock Jamtrack #117011
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre & Gesang: axenvocs
  Bass: Ernie440
  Tempo: 90 BPM 
 58. Rock Jamtrack #130929
  Drums: Weazle
  Gitarre: adu
  Bass: Ernie440
  Gesang: Leftdaloops1019
  Takt: 4/4 
  Tempo: 170 BPM 
 59. Rock Jamtrack #123241
  Gitarre & Gesang: moonchild
  Drums: WhiteDrum55
  Bass: dimeomax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 60. Rock Jamtrack #87142
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre & Gesang: axenvocs
  Bass: Keiton
  Takt: 4/4 
  Tempo: 145 BPM 
 61. Rock Jamtrack #30951
  Gitarre & Drums: adu
  Bass: Basster
  Gesang: Mishteria
  Takt: 4/4 
  Tempo: 96 BPM 
 62. Rock Jamtrack #168361
  Drums: Larzan
  Gitarre: ivax
  Gesang: axenvocs
  Bass: mortheol
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C minor 
 63. Rock Jamtrack #15063
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: haddock
  Gitarre: OliVBee
  Gesang: AnneCozean
  Takt: 6/8 
  Tempo: 90 BPM 
 64. Rock Jamtrack #127017
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: FrankieJ
  Bass: Ernie440
  Gesang: OsmarC
  Takt: 4/4 
  Tempo: 77 BPM 
 65. Rock Jamtrack #119860
  Gitarre: JEF29730
  Drums: timp
  Bass: Ernie440
  Gesang: gwailoah
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:Van Halen, 80s Rock, Alice Cooper,
 66. Rock Jamtrack #154478
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: akethesnaker
  Gesang: gwailoah
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 167 BPM 
  Klingt wie:Born in the jungle, rock tune
 67. Rock Jamtrack #63717
  Gitarre: akethesnaker
  Drums: Weazle
  Bass: jmrukkers
  Gesang: MajorTom_III
  Tempo: 120 BPM 
 68. Rock Jamtrack #69949
  Gitarre: kennyadry
  Drums: mpointon
  Bass: OB-Lix
  Gesang: JDF
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
 69. Rock Jamtrack #124541
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: akethesnaker
  Bass: Ernie440
  Gesang: Mickey
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: E  major 
 70. Rock Jamtrack #99384
  Drums: Lenny Cowler
  Gitarre & Gesang: axenvocs
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 71. Rock Jamtrack #27927
  Drums & Gitarre: adu
  Bass: bhunt1
  Gesang: Mishteria
  Tempo: 110 BPM 
 72. Rock Jamtrack #47639
  Gitarre, Bass & Drums: MajorTom_III
  Gesang: Shi
  Tempo: 88 BPM 
 73. Rock Jamtrack #104875
  Gitarre & Drums: Major 3rd
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 74. Rock Jamtrack #60598
  Gitarre: YoWild
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: bru2401
  Gesang: Mishteria
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
 75. Rock Jamtrack #20251
  Gitarre: akethesnaker
  Drums: Weazle
  Bass: jmrukkers
  Gesang: Mishteria
  Tempo: 120 BPM 
 76. Rock Jamtrack #93006
  Drums: Ezdrummer
  Gitarre: Major 3rd
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
 77. Rock Jamtrack #110587
  Drums: mpointon
  Gitarre: GreenDog
  Gesang: Dadinator
  Bass: cschlote
  Takt: 4/4 
  Tempo: 160 BPM 
  Tonart: E major 
 78. Rock Jamtrack #132012
  Gitarre: Pipkin
  Drums: Drumshticks
  Gesang: gwailoah
  Bass: tullicbr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: A major 
 79. Rock Jamtrack #14566
  Drums: MrAdamOnDrums
  Gitarre: Slimdaver
  Bass: Molber
  Gesang: Johnnievocal
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Southern Rock,
 80. Rock Jamtrack #134789
  Gitarre: Koldov
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Basso
  Gesang: Mishteria
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: C  major 
 81. Rock Jamtrack #154292
  Drums: WhiteDrum55
  Gitarre: fblack
  Gesang & Bass: Major 3rd
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Rock
 82. Rock Jamtrack #8196
  Gitarre, Gesang & Bass: Slimdaver
  Drums: MrAdamOnDrums
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 83. Rock Jamtrack #29706
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: haddock
  Gitarre: OliVBee
  Gesang: marmotte
  Tempo: 82 BPM 
  Tonart: F major 
  Klingt wie:Rock, Funk Rock
 84. Rock Jamtrack #71385
  Gitarre: YoWild
  Drums: Lenny Cowler
  Gesang: JDF
  Bass: Ernie440
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Klingt wie:Rock tune bass drums guitar vocals, heavy rock song backing track
 85. Rock Jamtrack #139249
  Drums: Lenny Cowler
  Bass & Gesang: KMstar
  Gitarre: Guadaña
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
 86. Rock Jamtrack #133246
  Drums: JonJon
  Gitarre: PeterVeillon
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
 87. Rock Jamtrack #138458
  Gitarre: adu
  Bass: jimkarol
  Gesang: WanHu
  Drums: carlottis
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: B minor 
 88. Rock Jamtrack #115910
  Gitarre & Drums: adu
  Bass: jimkarol
  Gesang: WanHu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: B minor 
 89. Rock Jamtrack #140658
  Gitarre & Gesang: Major 3rd
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: jaeusm
  Takt: 4/4 
  Tempo: 116 BPM 
  Klingt wie:Rock
 90. Rock Jamtrack #124704
  Drums, Gitarre & Gesang: Leftdaloops1019
  Bass: mortheol
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: B minor 
  Klingt wie:U2, Talking Heads, Pop Rock
 91. Rock Jamtrack #67500
  Drums: Dafunkydrummer
  Gitarre: kennyadry
  Gesang: aleonz
  Bass: YoWild
  Takt: 4/4 
  Tempo: 69 BPM 
 92. Rock Jamtrack #110211
  Gesang, Gitarre & Bass: GBD
  Drums: Drumshticks
  Takt: 4/4 
  Tonart: E major 
 93. Rock Jamtrack #147772
  Gitarre: MajorTom_III
  Gesang: JoshDexter
  Bass & Drums: Fivestringer
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: D major 
  Klingt wie:Ppop, Rock
 94. Rock Jamtrack #23623
  Gitarre: Dominik
  Bass: mulambo
  Gesang: Mishteria
  Drums: Lenny Cowler
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
 95. Rock Jamtrack #121532
  Gitarre, Gesang & Bass: Gatorblue
  Drums: PJE
 96. Rock Jamtrack #79897
  Gitarre: akethesnaker
  Drums: mpointon
  Bass: afnermarin
  Gesang: BusyD
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Rock Vocals Female
 97. Rock Jamtrack #134601
  Gitarre: ARNOSOLO
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: Ernie440
  Gesang: axenvocs
  Takt: 4/4 
  Tempo: 97 BPM 
  Tonart: Ab  major 
 98. Rock Jamtrack #31373
  Gitarre & Gesang: axenvocs
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: mulambo
  Klingt wie:Vocals,guitar,hard, rock
 99. Rock Jamtrack #83138
  Gitarre: YoWild
  Drums: Lenny Cowler
  Bass: GlezBass
  Gesang: teek12
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Klingt wie:Vocals added to YoWild guitar, vocals
 100. Rock Jamtrack #97964
  Gitarre & Drums: frenzie
  Bass: Rockzilla
  Gesang: DaveyVee
  Takt: 4/4 
  Tempo: 124 BPM 
  Klingt wie:Classic rock, 80's rock

Hören & Genießen

wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
Keiton from Guam

"I was saved in wikiloops. When I was going to quit the music I met here."

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .