Home »Backing Tracks»Jamtracks ohne Harp

78 kostenlose Jamtracks ohne Harp

78 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 78
 1. Unplugged Jamtrack #153234
  Cello: Pexe
  Saxophon: CameAndWent4-20
  Tasten: ArkRockStudio
 2. Unplugged Jamtrack #153061
  Cello: Pexe
  Saxophon: CameAndWent4-20
  Klingt wie:Free music
 3. Unplugged Jamtrack #153244
  Cello: Pexe
  Saxophon: CameAndWent4-20
  Tasten: ArkRockStudio
  Gesang: JoshDexter
 4. Classical Jamtrack #146772
  Gitarre & Cello: ARNOSOLO
  Saxophon: Fishinmissio
  EWI: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 52 BPM 
  Tonart: E  major 
 5. World Jamtrack #30368
  Cello: josepssv
  Saxophon: Milachica
  Kontrabass: ericblom
  Klingt wie:Experimental music, Jazz
 6. Classical Jamtrack #147528
  Gitarre & Cello: ARNOSOLO
  Saxophon: Fishinmissio
  EWI: Pewi
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 52 BPM 
  Tonart: E  major 
 7. Jazz Jamtrack #130228
  Tasten: Liesching
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 87 BPM 
 8. Classical Jamtrack #133181
  Tasten, Gitarre, Cello & Geige: Left081120
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
 9. Classical Jamtrack #146604
  Gitarre & Cello: ARNOSOLO
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 52 BPM 
  Tonart: E  major 
 10. Classical Jamtrack #154203
  Gitarre & Cello: ERWAN
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Wade
  Tempo: 84 BPM 
  Tonart: E  major 
 11. Unplugged Jamtrack #154109
  akustik Gitarre: Offfocus
  Bass: adu
  Gitarre: ivax
  Drums: Lenny Cowler
  Cello: jamlady
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: F major 
  Klingt wie:Ballad, Pop, sax
 12. Classical Jamtrack #155069
  Cello: Pexe
  Saxophon: CameAndWent4-20
  Tonart: Db  major 
 13. World Jamtrack #30277
  Cello: josepssv
  Saxophon: Milachica
 14. Classical Jamtrack #49968
  Gitarre: ROBJOL
  Floete: Monika
  Cello: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
 15. Rock Jamtrack #71802
  Tasten, Saxophon & Cello: piper
  Drums: mpointon
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
 16. Pop Jamtrack #126049
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: Stef
  Saxophon: Pewi
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A minor 
 17. Pop Jamtrack #126051
  Drums: Dafunkydrummer
  Tasten: Stef
  Saxophon: Pewi
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A minor 
 18. Unplugged Jamtrack #31597
  Bouzouki: mandolodda
  Cello: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 106 BPM 
 19. Classical Jamtrack #108288
  Tasten: Marcelo D
  Gesang: aleonz
  Cello: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
 20. Classical Jamtrack #145932
  Cello & Tasten: Telemetry
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: F  major 
  Klingt wie:Jazz, Gospel, Soul, sax
 21. Classical Jamtrack #86447
  Tasten: Liesching
  Saxophon: Fishinmissio
  Drums & Cello: jamlady
 22. Unplugged Jamtrack #164546
  Gitarre & Drums: Wikimark
  Gitarre: fblack
  Cello, Saxophon & Gesang: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Rock
 23. World Jamtrack #33349
  Cello: josepssv
  Saxophon: Milachica
  Kontrabass: ericblom
  Drums: PJHoladay
 24. Classical Jamtrack #139003
  Tasten: heinzlet
  Gesang: moonchild
  Drums: niknas
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Takt: 6/8 
  Tempo: 115 BPM 
  Tonart: C  major 
 25. Pop Jamtrack #142389
  Drums: mpointon
  Bass & Gitarre: ddruszkowski
  Gitarre: Tofzegrit
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: KaiPlan
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 26. Rock Jamtrack #149982
  Gitarre: TeeGee
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
  Tonart: Eb major 
 27. World Jamtrack #141903
  Percussion: Fabricio L
  Tasten: Marceys
  Saxophon: javisax
  Drums: PJE
  andere Tasten & Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C major 
 28. Classical Jamtrack #156850
  Cello: Pexe
  Saxophon: CameAndWent4-20
  Kontrabass: ericblom
  Tonart: Db  major 
 29. Rock Jamtrack #71775
  Tasten, Saxophon & Cello: piper
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
  Klingt wie:Piper, Keys, Rock
 30. Jazz Jamtrack #141578
  akustik Gitarre: OliVBee
  Saxophon: Pewi
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 31. Funk Jamtrack #102282
  Drums: Zamzam
  Tasten: Marceys
  Bass: bigmac9137
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
 32. Pop Jamtrack #50866
  Tasten, Gitarre & Cello: Ashox
  Saxophon: Fishinmissio
 33. Pop Jamtrack #99996
  Tasten, Drums & Gitarre: MajorTom_III
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: jamlady
  Tempo: 92 BPM 
  Tonart: G major 
 34. Rock Jamtrack #103531
  Saxophon, Klarinette & Cello: Left081120
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Soft R
 35. Classical Jamtrack #123616
  Tasten, Cello & Floete: Left081120
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: C major 
 36. Rock Jamtrack #103687
  Saxophon, Klarinette & Cello: Left081120
  Bass: kapone120
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
 37. Funk Jamtrack #45385
  Tasten: Blind-Dog
  Drums, Bass & Cello: Nadeem
  Gitarre: Tofzegrit
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 99 BPM 
  Tonart: D major 
 38. Jazz Jamtrack #70428
  Saxophon, Tasten & Cello: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Modal, Fusion, Sax
 39. Rock Jamtrack #97857
  Geige, Kontrabass & Cello: adu
  Drums: Bothen
  Bass: petebass
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 40. Classical Jamtrack #104676
  Cello: Pexe
  Bass: eGiL
  Saxophon: DaDumps
 41. Classical Jamtrack #105668
  Cello: Pexe
  Kontrabass & Xylophon: ericblom
  Saxophon: Itocpogo
  Klingt wie:Jazz, Avant Garde, Fusion, Free, sax
 42. Jazz Jamtrack #111424
  Drums: Keeper
  Bass: petebass
  Saxophon: Itocpogo
  Cello: Pexe
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G  major 
 43. Classical Jamtrack #124233
  akustik Gitarre & Cello: donsk
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 96 BPM 
  Tonart: C  major 
 44. Jazz Jamtrack #135240
  Kontrabass: ericblom
  Saxophon: Itocpogo
  Cello: Pexe
 45. Jazz Jamtrack #138515
  Drums & Tasten: Simonymous
  Bass: GlezBass
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Tempo: 135 BPM 
  Tonart: G  major 
 46. Classical Jamtrack #138747
  Tasten, Cello & Geige: Left081120
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:Jazz, Fusion, Third Stream, sax
 47. Jazz Jamtrack #138789
  Drums, Bass & Tasten: Zamzam
  Saxophon: Fishinmissio
  Floete: Pewi
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 48. Electronic Jamtrack #139469
  Tasten & Cello: MajorTom_III
  Gesang: BusyD
  Drums: PJE
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 114 BPM 
 49. Jazz Jamtrack #139687
  Tasten & Geige: Liesching
  Saxophon: Fishinmissio
  Kontrabass: KaiPlan
  Cello: Pexe
  Tonart: A minor 
 50. Classical Jamtrack #140394
  Tasten, Cello & Geige: Left081120
  Bass: onorium
  Percussion: Bothen
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Jazz, Third Stream, sax
 51. Jazz Jamtrack #140458
  Percussion & Kontrabass: slin
  Saxophon: Itocpogo
  Gitarre: Tofzegrit
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: A major 
 52. Rock Jamtrack #140567
  Tasten & Drums: ArkRockStudio
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 96 BPM 
 53. Pop Jamtrack #141883
  Gitarre, Tasten & Drums: LeftTheLoops9-18
  Saxophon: javisax
  Cello: Pexe
 54. World Jamtrack #142231
  Drums & Gitarre: RobM
  Cello: jamlady
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 55. Classical Jamtrack #142390
  andere Saiteninstr. & Tasten: Liesching
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: Gb minor 
 56. Jazz Jamtrack #142395
  Drums: Dafunkydrummer
  Bass: jussef63
  Trompete, Posaune & Saxophon: nadrek
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: Bb minor 
 57. Unplugged Jamtrack #143542
  spezial Percussion, Saxophon & Cello: StonyCat
 58. Classical Jamtrack #147545
  Gitarre & Cello: ARNOSOLO
  Saxophon: Fishinmissio
  EWI: Pewi
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Bass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 52 BPM 
  Tonart: E  major 
 59. Blues Jamtrack #148388
  Gitarre: frenzie
  Bass: petebass
  Saxophon: Itocpogo
  Cello, Tasten & Floete: Pexe
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: A major 
 60. Classical Jamtrack #149502
  Cello, Tasten & Gesang: Telemetry
  Saxophon: Itocpogo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: F  major 
  Klingt wie:Telemetry Smith Jazz Classical
 61. Jazz Jamtrack #149525
  Tasten: ArkRockStudio
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Tempo: 79 BPM 
  Tonart: Db minor 
 62. Rock Jamtrack #150450
  Tasten: ArkRockStudio
  Saxophon: Fishinmissio
  Cello: Pexe
  Takt: 4/4 
  Tempo: 69 BPM 
 63. Unplugged Jamtrack #151606
  akustik Gitarre & Cello: DiVisi
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
 64. Unplugged Jamtrack #151610
  akustik Gitarre & Cello: DiVisi
  Saxophon: Fishinmissio
  Kontrabass: KMstar
  Takt: 4/4 
 65. Jazz Jamtrack #154923
  Tasten: nadrek
  Saxophon: CameAndWent4-20
  Cello: Pexe
  Takt: 3/4 
  Tempo: 111 BPM 
  Tonart: Eb major 
 66. Unplugged Jamtrack #156153
  Cello: Pexe
  Saxophon: CameAndWent4-20
  Kontrabass: ericblom
 67. Unplugged Jamtrack #159148
  Mandocello: WHITEPONGO
  Cello: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 99 BPM 
 68. Unplugged Jamtrack #159222
  Mandocello: WHITEPONGO
  Cello: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Tasten & Drums: kucho
  Tempo: 99 BPM 
 69. Classical Jamtrack #162712
  akustik Gitarre: donsk
  Cello: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Tonart: E  major 
 70. Pop Jamtrack #164862
  Gitarre, Gitarre & Cello: ERWAN
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: A minor 
 71. Pop Jamtrack #172234
  Drums: MikaBass
  Cello & Tasten: ERWAN
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 150 BPM 
 72. Classical Jamtrack #172950
  Tasten, Cello & Floete: Left081120
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
 73. Classical Jamtrack #176356
  Gitarre & Cello: ARNOSOLO
  Saxophon: Fishinmissio
  EWI: Pewi
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 52 BPM 
  Tonart: E  major 
 74. Classical Jamtrack #177733
  Gitarre & Cello: ARNOSOLO
  Saxophon: Fishinmissio
  EWI: Pewi
  Tasten: StonyCat
  Takt: 4/4 
  Tempo: 52 BPM 
  Tonart: E  major 
  Klingt wie:World Jam
 75. Rock Jamtrack #180475
  Celtic Harp & Drums: Caroljoyce
  Saxophon: Pewi
  andere Saiteninstr., Cello & Cello: ERWAN
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: G minor 
  Klingt wie:Epic Rock
 76. Unplugged Jamtrack #187421
  Gesang, Tasten & Cello: moonchild
  Saxophon: SilverOne
  Takt: 4/4 
  Tonart: null major 
  Klingt wie:Alto Saxophone, atmospheric, breath
 77. Classical Jamtrack #203344
  Tasten: PianomanHL
  Cello: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 138 BPM 
  Tonart: C minor 
 78. Classical Jamtrack #203357
  Tasten: PianomanHL
  Cello: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Gitarre: byrath
  Takt: 4/4 
  Tempo: 138 BPM 
  Tonart: C minor 
1>

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. AKchen
 2. fashionable
 3. My WikiAlbum
 4. Hinterhofballaden
 5. Voices
 6. Backwash
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
Shi

"Wikiloops gives me the chance to enjoy making original music with so many talented musicians and have fun and be creative too. It's amazing !"

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .