Home »Backing Tracks»Jamtracks ohne Harp»Saxophon, Gesang und akustik Gitarre

285 kostenlose Jamtracks ohne Harp

285 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 100 >
 1. Jazz Jamtrack #186113
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Tasten: Marceys
  Saxophon: laurentsax
  Bass: khangurumc
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 2. Unplugged Jamtrack #154082
  akustik Gitarre & Gesang: Offfocus
  Bass: GrooveEnth
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 79 BPM 
  Tonart: E minor 
 3. World Jamtrack #193019
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: marocon
  Drums: rp3drums
  Bass: Spoonful
  Saxophon: Zoot
  Takt: 4/4 
  Tempo: 68 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:Dire straits iggy pop leonard cohen Sax
 4. BossaNova Jamtrack #60493
  akustik Gitarre: RichyH
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 5. World Jamtrack #139023
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Saxophon: Fishinmissio
  Gesang & Gesang: Offfocus
  Drums: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 64 BPM 
  Tonart: A  major 
 6. Jazz Jamtrack #186117
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Tasten: Marceys
  Saxophon: laurentsax
  Bass: khangurumc
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 7. Jazz-Rock Jamtrack #139240
  akustik Gitarre: StJray
  Gesang: moonchild
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
  Tonart: C major 
 8. Unplugged Jamtrack #139623
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: moonchild
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 65 BPM 
  Tonart: Ab  major 
 9. Unplugged Jamtrack #142756
  akustik Gitarre: donsk
  Gesang: JoshDexter
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: Ab  major 
 10. Unplugged Jamtrack #121946
  akustik Gitarre, akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: Shi
  Drums: Groovinz
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
  Tonart: D  major 
 11. Unplugged Jamtrack #141873
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: C major 
 12. Jazz Jamtrack #185907
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Tasten: Marceys
  Saxophon: laurentsax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 13. Jazz Jamtrack #153218
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Bass: wjl
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Klingt wie:Ballad, slow ballad, g, voc, sax, b
 14. Jazz-Rock Jamtrack #169272
  akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Saxophon: Wade
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
  Tonart: C major 
 15. Folk Jamtrack #152099
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Bass: Ernie440
  Gesang: JoshDexter
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 3/4 
  Tempo: 155 BPM 
  Tonart: Bb  major 
 16. Unplugged Jamtrack #50455
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tasten: KD
  Gesang: JoshDexter
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 99 BPM 
 17. BossaNova Jamtrack #25377
  Bass: GlezBass
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Tempo: 75 BPM 
 18. World Jamtrack #186836
  Drums & akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: Shi
  Saxophon: laurentsax
  Tempo: 72 BPM 
  Tonart: null major 
  Klingt wie:Baritone saxophone
 19. Blues Jamtrack #21753
  akustik Gitarre: akethesnaker
  Gesang: Damon77
  Bass, Tasten & Saxophon: cschlote
  Tempo: 60 BPM 
 20. Blues Jamtrack #32509
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Pit Brett
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Klingt wie:Slow Blues, zu viel Feuchtigkeit auf dem Blatt,
 21. Pop Jamtrack #103433
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: Hesgone119
  Saxophon: Fishinmissio
  Drums & Bass: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 63 BPM 
  Tonart: D  major 
 22. Jazz-Rock Jamtrack #147969
  akustik Gitarre: StJray
  Gesang: moonchild
  Orchestration: Liesching
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
  Tonart: C major 
 23. Folk Jamtrack #152288
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: Tu
  Bass: Ernie440
  Drums: Bothen
  Saxophon: Pewi
  Takt: 3/4 
  Tempo: 155 BPM 
  Tonart: Bb  major 
 24. Pop Jamtrack #59076
  akustik Gitarre: TomasFoe
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Drums: Lenny Cowler
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 25. BossaNova Jamtrack #50419
  akustik Gitarre, Bass & Drums: SlonMusic
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: G minor 
 26. Country Jamtrack #179367
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Bass: ellouidir
  Saxophon: ajax
  Gesang: Uloisius
  Takt: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
  Tonart: A  major 
  Klingt wie:Life, new beginning, positive, country
 27. Pop Jamtrack #189309
  akustik Gitarre: OliVBee
  Tasten: Marceys
  Saxophon: laurentsax
  Gesang: Grathy
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Pop, vocals, love
 28. Blues Jamtrack #32859
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Pit Brett
  Drums: sbisio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 29. BossaNova Jamtrack #17641
  akustik Gitarre & Percussion: OliVBee
  Gesang: Shi
  Bass: Alessio
  Saxophon: erbuncho
  Tempo: 120 BPM 
 30. Pop Jamtrack #128955
  akustik Gitarre: Balfo
  Gesang: Johnnievocal
  Drums: rp3drums
  Bass: thegamusic
  Tasten: jamlady
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
 31. Jazz-Rock Jamtrack #170872
  akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Saxophon: Wade
  Bass: haddock
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Fretless bass
 32. Samba Jamtrack #161971
  akustik Gitarre: LittleWing
  Bass: eGiL
  Drums: Lenny Cowler
  Saxophon: Pewi
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: gwailoah
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Latin, Samba, Flamenco
 33. Unplugged Jamtrack #143376
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: JoshDexter
  Bass: Ernie440
  Gitarre & akustik Gitarre: RobM
  Drums: Lenny Cowler
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 3/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Tonart: E  major 
 34. Folk Jamtrack #119158
  akustik Gitarre & Gesang: Tu
  Saxophon: Itocpogo
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:World, Grassroots, Soulfolk, sax
 35. Unplugged Jamtrack #121966
  akustik Gitarre, akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: Shi
  Drums: Groovinz
  Saxophon: Fishinmissio
  Kontrabass: KaiPlan
  Takt: 4/4 
  Tempo: 88 BPM 
  Tonart: D  major 
 36. BossaNova Jamtrack #99946
  akustik Gitarre: RichyH
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 37. Pop Jamtrack #26376
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Tempo: 104 BPM 
 38. Jazz Jamtrack #7432
  Gitarre: blue-rix
  Bass: Old_Mojo
  akustik Gitarre: Lutz
  Saxophon: reiko
  Gitarre: ROBJOL
  Gesang: baccus69
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 39. Jazz Jamtrack #13303
  Drums: Dafunkydrummer
  Kontrabass: Dick
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 40. Folk Jamtrack #157630
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Gesang: Tu
  Bass: Ernie440
  Drums: Bothen
  Saxophon: Pewi
  Gitarre: ROBJOL
  Takt: 3/4 
  Tempo: 155 BPM 
  Tonart: Bb  major 
 41. Folk Jamtrack #116890
  akustik Gitarre & Gitarre: billybluej
  Gesang: Karliene
  Saxophon: Itocpogo
  Klingt wie:Ballad, pop, sax
 42. Folk Jamtrack #142430
  akustik Gitarre, Bass & Gesang: Mopa
  Saxophon: Pewi
 43. Unplugged Jamtrack #49098
  akustik Gitarre & Bouzouki: MajorTom_III
  Gesang: aleonz
  Saxophon: lionelhenr
  Drums: armstrongm
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: E major 
 44. Unplugged Jamtrack #141976
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: C major 
 45. Unplugged Jamtrack #149804
  Percussion & akustik Gitarre: StJray
  Gesang: marmotte
  Saxophon: Pewi
  Bass: bassman78fr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 78 BPM 
  Tonart: C major 
 46. Unplugged Jamtrack #88275
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Tasten: KD
  Gesang: JoshDexter
  Saxophon: Fishinmissio
  Drums: Ezdrummer
  Tempo: 99 BPM 
 47. Unplugged Jamtrack #145286
  akustik Gitarre: MajorTom_III
  Gesang: JoshDexter
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A minor 
 48. HipHop Jamtrack #102803
  Drums: Larzan
  akustik Gitarre: GuitarPlyr
  Gesang: Shi
  Saxophon: Xpelair!
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: Ab minor 
 49. World Jamtrack #133693
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Saxophon: Fishinmissio
  Gesang & Gesang: Offfocus
  Takt: 4/4 
  Tempo: 64 BPM 
  Tonart: A  major 
 50. Jazz Jamtrack #11412
  Drums: Neddings
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: reiko
  Tasten: hurzel
  Takt: 4/4 
  Tempo: 67 BPM 
 51. Unplugged Jamtrack #66704
  akustik Gitarre, Tasten & Gesang: MajorTom_III
  Bass: Lizanderforu
  Saxophon: Fishinmissio
  Tempo: 120 BPM 
 52. World Jamtrack #90739
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: Hesgone119
  Saxophon: Fishinmissio
  Drums: jamlady
  Takt: 4/4 
  Tempo: 63 BPM 
  Tonart: D  major 
 53. Jazz Jamtrack #11120
  Drums: Neddings
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: reiko
  Takt: 4/4 
  Tempo: 67 BPM 
 54. Jazz Jamtrack #10027
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Drums: Dafunkydrummer
  Saxophon: Lutz
  Takt: 4/4 
  Tempo: 111 BPM 
 55. Pop Jamtrack #133148
  akustik Gitarre: bondjolino
  akustik Gitarre: hartmut
  Percussion: ArkRockStudio
  Gesang: Leftdaloops1019
  Bass: BuzzBomber
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 97 BPM 
  Tonart: G major 
 56. Jazz Jamtrack #138542
  akustik Gitarre: jjdf
  Gesang: gwailoah
  Saxophon: Pewi
  Bass: wjl
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: A major 
  Klingt wie:Tango, old fashioned, dance
 57. Unplugged Jamtrack #106246
  Gesang, akustik Gitarre & Gitarre: Leftdaloops1019
  Saxophon: Pewi
 58. Unplugged Jamtrack #144286
  akustik Gitarre & Percussion: StJray
  Gesang: Shi
  Bass: wjl
  Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: G minor 
 59. BossaNova Jamtrack #142493
  akustik Gitarre, Gesang & Tasten: ettore
  Bass: bassman78fr
  Saxophon: Xpelair!
  Tempo: 185 BPM 
  Tonart: B minor 
 60. Blues Jamtrack #90007
  Gesang: Shi
  akustik Gitarre, Bass & Drums: Balfo
  Saxophon: Wade
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
 61. Unplugged Jamtrack #154163
  akustik Gitarre & Gesang: Offfocus
  Bass: GrooveEnth
  Saxophon: Fishinmissio
  Drums: Ezdrummer
  Takt: 4/4 
  Tempo: 79 BPM 
  Tonart: E minor 
 62. BossaNova Jamtrack #141099
  akustik Gitarre, Bass & Drums: SlonMusic
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: G minor 
 63. BossaNova Jamtrack #100996
  akustik Gitarre: RichyH
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Percussion: 2underpar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 64. Blues Jamtrack #45035
  Bass & Gesang: aleonz
  Drums: mpointon
  akustik Gitarre: OliVBee
  Saxophon: lionelhenr
  Tempo: 120 BPM 
 65. Jazz Jamtrack #47147
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 66. Jazz Jamtrack #11379
  Tasten: hurzel
  Gesang: Shi
  Bass: haddock
  akustik Gitarre: OliVBee
  Drums: Dafunkydrummer
  Saxophon: reiko
  Takt: 6/8 
  Tempo: 156 BPM 
 67. Jazz Jamtrack #13351
  Drums: Dafunkydrummer
  Kontrabass: Dick
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Tasten: Mikebeasley
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 68. Unplugged Jamtrack #119402
  akustik Gitarre: frankiejazz
  Saxophon: Itocpogo
  Gesang: Uloisius
  Drums: WhiteDrum55
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: D major 
 69. Reggae Jamtrack #35077
  Drums: Baer
  akustik Gitarre: Rich
  Bass: belzebass
  Gesang: Shi
  Tasten: jmrukkers
  Saxophon: lionelhenr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 114 BPM 
 70. Jazz Jamtrack #100933
  akustik Gitarre & Tasten: OliVBee
  Gesang: moonchild
  Saxophon: Pit Brett
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
 71. Jazz Jamtrack #138419
  akustik Gitarre: jjdf
  Gesang: gwailoah
  Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
  Tonart: A major 
 72. Pop Jamtrack #146835
  akustik Gitarre: Offfocus
  Gesang: JoshDexter
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: A minor 
 73. Shuffle Jamtrack #23832
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 74. Folk Jamtrack #133279
  akustik Gitarre: Neronick
  Gesang: moonchild
  Drums: rp3drums
  Bass: Lizanderforu
  Saxophon: jmrukkers
  Takt: 6/8 
  Tonart: Eb major 
  Klingt wie:Tenor, YTS-21, metallite
 75. Jazz-Rock Jamtrack #12824
  Drums: RC-Drummer
  akustik Gitarre: plelle
  Gesang: AnneCozean
  Bass: issiro
  Saxophon: Calle
  Takt: 4/4 
  Tempo: 125 BPM 
 76. Jazz Jamtrack #103114
  akustik Gitarre: Guadaña
  Saxophon: Pewi
  Gesang: Uloisius
 77. Unplugged Jamtrack #81402
  akustik Gitarre: Herman420
  Gesang: KellsBells
  Bass: Basster
  Gitarre: Wikimark
  Saxophon: topofthemt
 78. Jazz Jamtrack #13421
  akustik Gitarre: Gerhard
  Saxophon: Wade
  Gesang: Calle
  Tempo: 78 BPM 
 79. Pop Jamtrack #26406
  akustik Gitarre: OliVBee
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Drums: Keiton
  Tempo: 104 BPM 
 80. Pop Jamtrack #58660
  akustik Gitarre: TomasFoe
  Gesang: Shi
  Saxophon: Wade
  Takt: 4/4 
  Tempo: 80 BPM 
 81. Unplugged Jamtrack #76666
  akustik Gitarre: OliVBee
  Percussion: rastafari
  Bass: Pit Brett
  Gesang: Uloisius
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 82. BossaNova Jamtrack #52041
  akustik Gitarre, Bass & Drums: SlonMusic
  Gesang: aleonz
  Saxophon: Fishinmissio
  Tasten: zacharyBennoui
  Takt: 4/4 
  Tempo: 102 BPM 
  Tonart: G minor 
 83. BossaNova Jamtrack #5192
  Drums & Gitarre: frankiejazz
  akustik Gitarre & Gesang: irlenn
  Saxophon: Lutz
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Bossa smooth jazz
 84. Jazz-Rock Jamtrack #161556
  akustik Gitarre: StJray
  Gesang: moonchild
  Saxophon: Fishinmissio
  Drums: Demian
  Takt: 4/4 
  Tempo: 72 BPM 
  Tonart: C major 
 85. Jazz Jamtrack #40119
  akustik Gitarre: OliVBee
  Saxophon: Lutz
  Drums: mpointon
  Gesang: AKchen
  Takt: 4/4 
  Tempo: 150 BPM 
  Tonart: G minor 
 86. Blues Jamtrack #46051
  akustik Gitarre: hurzel
  Gesang: aleonz
  Bass: DannyK
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 87. Blues Jamtrack #45550
  Bass & Gesang: aleonz
  Drums: mpointon
  akustik Gitarre: OliVBee
  Saxophon: Wade
  Tempo: 120 BPM 
 88. Blues Jamtrack #58825
  Drums: voodooking
  akustik Gitarre: Anno_Nym
  Gesang: KellsBells
  Saxophon: lionelhenr
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
 89. Unplugged Jamtrack #80601
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: Shi
  Bass & Saxophon: cschlote
  Takt: 4/4 
  Tempo: 62 BPM 
 90. Unplugged Jamtrack #119393
  akustik Gitarre: frankiejazz
  Saxophon: Itocpogo
  Gesang: Uloisius
  Takt: 4/4 
  Tempo: 140 BPM 
  Tonart: D major 
 91. Unplugged Jamtrack #49088
  akustik Gitarre & Bouzouki: MajorTom_III
  Gesang: aleonz
  Saxophon: lionelhenr
  Tempo: 75 BPM 
  Tonart: E major 
 92. Blues Jamtrack #37847
  akustik Gitarre: akethesnaker
  Gesang: Damon77
  Bass, Tasten & Saxophon: cschlote
  Drums: pit1966
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A major 
 93. Unplugged Jamtrack #7242
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Saxophon: reiko
  Gesang: baccus69
  Bass: glennp
  Tempo: 80 BPM 
  Klingt wie:Unplugged, jazz
 94. Jazz Jamtrack #128973
  akustik Gitarre & akustik Gitarre: Balfo
  Gesang: gwailoah
  Saxophon: Pewi
  Takt: 4/4 
  Tempo: 168 BPM 
  Tonart: G major 
 95. Jazz-Rock Jamtrack #135349
  akustik Gitarre & Percussion: WHITEPONGO
  Saxophon: Fishinmissio
  Bass: Ernie440
  Gesang: gwailoah
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Spooky, jazz, chill, suspense
 96. Classical Jamtrack #128609
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Saxophon & Gesang: Fishinmissio
  Tempo: 82 BPM 
  Tonart: E minor 
 97. World Jamtrack #90726
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gesang: Hesgone119
  Saxophon: Fishinmissio
  Takt: 4/4 
  Tempo: 63 BPM 
  Tonart: D  major 
 98. BossaNova Jamtrack #129991
  akustik Gitarre & Drums: ROBJOL
  Saxophon: Fishinmissio
  Gesang: bondjolino
  Tempo: 105 BPM 
  Tonart: G major 
 99. Blues Jamtrack #196280
  Gesang & akustik Gitarre: slin
  Saxophon: Wade
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: Bb minor 
 100. Blues Jamtrack #53145
  akustik Gitarre: Blues Buddies
  Bass & Saxophon: jmrukkers
  Drums: GoneUser_200920
  Gesang: blumartini
  Tonart: G major 
  Klingt wie:Blues, pop, rock

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. Ulo`s Keller
 2. Just Country (Almost)
 3. AKchen
 4. fashionable
 5. My WikiAlbum
 6. Voices
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
aloncohen from SouthAfrica

"Wikiloops has given me hours of musical development in exactly the style I need to keep on moving forward as a muso. Thank you."

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .