Home »Backing Tracks»World»Gitarre und akustik Gitarre

83 kostenlose World Tracks mit Gitarre and akustik Gitarre gefunden:

83 Suchergebnisse:
Ergebnisse:
1 - 83
 1. World Jamtrack #179542
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: Don_T
  Takt: 4/4 
  Tempo: 68 BPM 
  Tonart: D minor 
  Klingt wie:World
 2. World Jamtrack #160434
  akustik Gitarre & Gitarre: ROBJOL
 3. World Jamtrack #139610
  Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Tonart: E  major 
 4. World Jamtrack #149496
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
  Tempo: 85 BPM 
 5. World Jamtrack #79518
  Gitarre: kennyadry
  akustik Gitarre: RobM
  Takt: 4/4 
  Tempo: 130 BPM 
  Klingt wie:Acoustic, Ballad
 6. World Jamtrack #142116
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: RobM
  Takt: 4/4 
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart: A  major 
 7. World Jamtrack #149961
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
 8. World Jamtrack #192660
  akustik Gitarre & Gitarre: Mix
  Takt: 3/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: Gb minor 
 9. World Jamtrack #132792
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: adu
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: E  major 
 10. World Jamtrack #170593
  akustik Gitarre & Gitarre: Balfo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Tonart: C minor 
 11. World Jamtrack #132406
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: JEF29730
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: E  major 
 12. World Jamtrack #106644
  Gitarre & akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Tonart: E  major 
 13. World Jamtrack #183008
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: akethesnaker
  Tonart: A  major 
 14. World Jamtrack #159449
  akustik Gitarre: Fabricio L
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
  Tonart: Eb  major 
 15. World Jamtrack #48576
  Gitarre: Psycho
  akustik Gitarre: RobM
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Klingt wie:Unplugged, Acoustic
 16. World Jamtrack #137694
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
 17. World Jamtrack #186616
  akustik Gitarre: Cantaloopo
  Gitarre: hartmut
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: Bb major 
 18. World Jamtrack #125159
  akustik Gitarre & Gitarre: Mikebanez
  Takt: 4/4 
  Tempo: 104 BPM 
  Tonart: F  major 
  Klingt wie:Rock,folk, guitar
 19. World Jamtrack #119146
  akustik Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
  Tonart: C minor 
 20. World Jamtrack #140801
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A  major 
 21. World Jamtrack #100669
  akustik Gitarre: mortheol
  Gitarre: RobM
  Klingt wie:World, Acoustic
 22. World Jamtrack #162019
  Gitarre & akustik Gitarre: RobM
 23. World Jamtrack #104855
  akustik Gitarre & Gitarre: davidaustin
 24. World Jamtrack #155356
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: Andri
  Tonart: G  major 
 25. World Jamtrack #169359
  Gitarre: josepssv
  akustik Gitarre: abuitremorem
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C  major 
  Klingt wie:#30secTrackFestival
 26. World Jamtrack #113468
  Gitarre: ARNOSOLO
  akustik Gitarre: hartmut
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
  Tonart: A  major 
 27. World Jamtrack #175609
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: Andri
  Tonart: B minor 
 28. World Jamtrack #93254
  akustik Gitarre: GlezBass
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 64 BPM 
 29. World Jamtrack #73685
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
  Klingt wie:Acoustic
 30. World Jamtrack #109504
  Gitarre & akustik Gitarre: RobM
  Tempo: 86 BPM 
  Klingt wie:Chillout
 31. World Jamtrack #64410
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
  Klingt wie:World, Acoustic, WahWah
 32. World Jamtrack #80055
  akustik Gitarre: RobM
  Gitarre: FrankieJ
  Takt: 4/4 
  Tempo: 70 BPM 
 33. World Jamtrack #90396
  Gitarre & akustik Gitarre: WHITEPONGO
  Tempo: 94 BPM 
 34. World Jamtrack #115556
  akustik Gitarre & Gitarre: ARNOSOLO
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: G  major 
 35. World Jamtrack #68990
  Gitarre & akustik Gitarre: RobM
  Klingt wie:Chillout
 36. World Jamtrack #95480
  akustik Gitarre & Gitarre: abuitremorem
 37. World Jamtrack #133516
  Gitarre: King1971
  akustik Gitarre: abuitremorem
  Klingt wie:Experimental
 38. World Jamtrack #58076
  akustik Gitarre: RobM
  Gitarre: frankyguitar
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: D# minor 
 39. World Jamtrack #53683
  Gitarre: josepssv
  akustik Gitarre: abuitremorem
 40. World Jamtrack #88607
  akustik Gitarre: Leftdaloops1019
  Gitarre: davidaustin
 41. World Jamtrack #49217
  akustik Gitarre: Acousticeg
  Gitarre: Haffast
  Tempo: 80 BPM 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:No drums, Depressing, Sad
 42. World Jamtrack #99890
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
  Takt: 4/4 
  Tempo: 82 BPM 
  Klingt wie:World Acoustic
 43. World Jamtrack #90679
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: FRANK2654
  Takt: 4/4 
  Tempo: 63 BPM 
  Tonart: D  major 
  Klingt wie:World,Pop
 44. World Jamtrack #94553
  akustik Gitarre: mortheol
  Gitarre: Fabricio L
  Takt: 4/4 
  Tonart: C  major 
 45. World Jamtrack #109300
  akustik Gitarre: josepssv
  Gitarre: francisco al
  Tempo: 60 BPM 
  Tonart:  minor 
 46. World Jamtrack #71646
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
  Klingt wie:World
 47. World Jamtrack #84522
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
  Takt: 4/4 
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Acoustic, Pitch Shifter, Harmony, unplugged
 48. World Jamtrack #61940
  akustik Gitarre: Psycho
  Gitarre: davidaustin
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
 49. World Jamtrack #152196
  Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: Don_T
  Takt: 4/4 
  Tempo: 68 BPM 
  Tonart: G  major 
  Klingt wie:World
 50. World Jamtrack #93981
  akustik Gitarre & Gitarre: frankyguitar
  Klingt wie:Acoustic guitar
 51. World Jamtrack #166333
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: kimbo
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: D  major 
 52. World Jamtrack #166461
  akustik Gitarre & Gitarre: jjdf
  Takt: 4/4 
  Tonart: B minor 
  Klingt wie:Jjdf, fado
 53. World Jamtrack #76928
  akustik Gitarre: Acousticeg
  Gitarre: RobM
  Klingt wie:Acoustic, Ballad, Rock
 54. World Jamtrack #79842
  Gitarre: Psycho
  akustik Gitarre: abuitremorem
  Takt: 4/4 
  Tempo: 110 BPM 
 55. World Jamtrack #125612
  akustik Gitarre & Gitarre: RobM
 56. World Jamtrack #98179
  akustik Gitarre: mortheol
  Gitarre: RobM
  Klingt wie:World
 57. World Jamtrack #104691
  akustik Gitarre & Gitarre: davidaustin
  Tonart: E  major 
 58. World Jamtrack #108916
  akustik Gitarre: Acousticeg
  Gitarre: jjdf
  Tonart: Db minor 
  Klingt wie:Guitar, jazz, jjdf
 59. World Jamtrack #160115
  Gitarre: pniveiro
  akustik Gitarre: ROBJOL
 60. World Jamtrack #160240
  Gitarre: pniveiro
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
 61. World Jamtrack #166661
  Gitarre: deezee
  akustik Gitarre: bluvation
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
  Klingt wie:Acoutic Guitar, World,
 62. World Jamtrack #176163
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: Andri
  Takt: 4/4 
  Tempo: 97 BPM 
  Tonart: G  major 
 63. World Jamtrack #176166
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: Andri
  Takt: 4/4 
  Tempo: 100 BPM 
  Tonart: G  major 
 64. World Jamtrack #189401
  Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 6/8 
  Tempo: 160 BPM 
 65. World Jamtrack #192125
  akustik Gitarre: Cantaloopo
  Gitarre: jjdf
  Takt: 4/4 
  Tonart: E minor 
  Klingt wie:Guitar
 66. World Jamtrack #193095
  Gitarre: kucho
  akustik Gitarre: abuitremorem
 67. World Jamtrack #194220
  akustik Gitarre: Psycho
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 85 BPM 
  Tonart: A minor 
 68. World Jamtrack #196616
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
 69. World Jamtrack #197740
  Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
 70. World Jamtrack #199294
  akustik Gitarre & Gitarre: Woxbox
  Takt: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
  Tonart: Bb major 
  Klingt wie:Minimalist, minimalism, world
 71. World Jamtrack #199674
  Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: bluvation
  Takt: 4/4 
  Tempo: 74 BPM 
 72. World Jamtrack #201626
  akustik Gitarre: ARNOSOLO
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 95 BPM 
 73. World Jamtrack #203023
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: petebass
  Tonart: A major 
 74. World Jamtrack #203150
  akustik Gitarre & Gitarre: JodyTripp
  Tempo: 90 BPM 
  Klingt wie:Swamp blues
 75. World Jamtrack #204526
  akustik Gitarre: frankyguitar
  Gitarre: mortheol
  Tempo: 85 BPM 
  Klingt wie:Mellow
 76. World Jamtrack #205604
  akustik Gitarre: Balfo
  Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 112 BPM 
  Tonart: C minor 
 77. World Jamtrack #206335
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: ROBJOL
  Tempo: 106 BPM 
 78. World Jamtrack #208975
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: hartmut
  Takt: 4/4 
  Tempo: 116 BPM 
 79. World Jamtrack #210014
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: CGN_Mike
  Takt: 4/4 
  Tempo: 116 BPM 
 80. World Jamtrack #210606
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 120 BPM 
  Tonart: C major 
 81. World Jamtrack #213002
  Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 3/4 
  Tempo: 104 BPM 
 82. World Jamtrack #215797
  akustik Gitarre: FrankieJ
  Gitarre: ivax
  Takt: 4/4 
  Tempo: 108 BPM 
  Tonart: D major 
 83. World Jamtrack #217973
  Gitarre: FrankieJ
  akustik Gitarre: ROBJOL
  Takt: 4/4 
  Tempo: 94 BPM 
1>

Tune in to wikiloops radio

wikiloops radio

Alben mit wikiloops Kollaborationen

 1. Ulo`s Keller
 2. Just Country (Almost)
 3. AKchen
 4. fashionable
 5. My WikiAlbum
 6. Voices
wikiloops online jamsessions are brought to you with friendly support by:
mikemccabe from United States

"Wikiloops is AWESOME. I would love to create a site / tool as cool as this for other musicians! Great work ॐॐॐ "

wikiloops.com verwendet Cookies um Dir die beste Nutzererfahrung zu ermöglichen.
Lies mehr in unseren Datenschutzbestimmungen .